Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

Venia Docendi

Criteris per a la concessió de Vènia Docendi per a dirigir treballs de Final de Màster en el MUIDE
Aprovat en comissió de Màster el 23 d'abril de 2021

Per a dirigir TFM el professorat interessat haurà de complir els següents criteris:

  • Tenir una mitjana de 3 punts en les enquestes d'avaluació docent de totes les matèries impartides en els últims tres cursos en títols de formació de professorat.
  • Estar acreditat a titular d'universitat en les àrees amb encàrrecs docents en la formació del professorat, tenir un sexenni i estar impartint docència en la Facultat de Magisteri o en títols de formació del professorat en els últims tres anys.
  • En el cas de ser contractat doctor o ajudant doctor, tenir un sexenni en l'àrea de Ciències Socials o equivalent (també en el cas dels quals no ho poden demanar).

S'entendrà per equivalència la presentació de cinc aportacions en el currículum vitae abreujat, que ja estiguen publicades, relacionades amb les didàctiques específiques o la formació del professorat, de les quals almenys dos han de complir un d'aquests criteris:

  • a) Articles publicats en revistes de reconeguda vàlua, acceptant-se com a tals les incloses en els llistats per àmbits científics del «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» i «Journal Citation Reports (Science Edition)» de la «Web of Science».
  • b) Articles publicats en revistes situades en posicions rellevants dels llistats de Scimago Journal Rank (SJR) i en «Arts and Humanities Citation Index» de la «Web of Science» (sense que necessàriament es valoren per igual).
  • c) Llibres i capítols de llibre en editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals (segons sistemes arreplegats en el Scholarly Publishers Indicators), i que se situen en el seu primer cuartil per a les editorials espanyoles o en el primer i el segon per a les estrangeres. Es tindran en compte també el nombre i caràcter de les cites rebudes, les ressenyes i crítiques en revistes especialitzades, la col·lecció i la traducció a altres llengües.

En tot cas, el contingut de les aportacions publicades en aquest format haurà de correspondre clarament a resultats de recerca en l'àmbit de l'educació i de les didàctiques específiques.

Instància Vènia Docendi