University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

Defensa de TFM per l’alumna equatoriana Victoria Granda sobre el desafiament de regular els entorns digitals a Llatinoamèrica

Julissa Victoria Granda Martínez

Amb el present treball d’investigació, l'advocada equatoriana Victoria Granda, es proposa entendre i comprendre la relació entre el Dret i la dinàmica d'aquests entorns digitals que han sorgit en el context de la Quarta Revolució Industrial, puntualment des del Big Data com a base de tota aquesta indústria.

27 july 2021

Títol: "El desafiament de regular els entorns digitals. Especial referència a Llatinoamèrica i l'Equador"

Autora: Julissa Victoria Granda Martínez

Les condicions actuals de globalització han donat com a resultat una nova carrera tecnològica, on els seus protagonistes són els Estats Units d'Amèrica, la Unió Europea, i la República Popular de la Xina. Cadascuna d'aquestes potències, compten amb una estratègia digital governamental, per a això és vàlid qüestionar-nos si efectivament aquestes estratègies digitals són concordes amb els principis generals del Dret i l'Ètica, i al seu torn, quin tipus d'estratègia seria la més adequada per a la realitat llatinoamericana.

Els desafiaments que es relacionen amb l'avanç tecnològic i dels entorns digitals són varis: la bretxa digital, la polarització del mercat laboral, la falta d'inversió de talent, l'estancament del creixement i desenvolupament econòmic. No obstant això, és la falta de claredat el principal desafiament per a la regulació dels entorns digitals, perquè a l'ésser una realitat en construcció, és difícil determinar o predir el resultat d'aquesta carrera tecnològica. A mesura que ha avançat la tècnica, també ha augmentat el risc que suposa acceptar aquestes noves realitats, i amb això s'ha fet evident la necessitat de regular aquests entorns des de principis, subjectes i objectes propis del dret públic. Això explica que la normativa relativa a matèria digital i els seus entorns estiga orientada més a un control estatal de sancions i limitacions per al seu ús.

El treball d’investigació  compta amb tres capítols, els quals han sigut abordats de la següent manera: el primer capítol serveix per a establir el context i la relació entre Dret i la irrupció de les noves tecnologies i els entorns digitals amb la ciència jurídica. El segon capítol se centra en la dinàmica del Big Data i la Mineria de Dades, com a fonament de la Indústria 4.0 i principal entorn digital que analitze, des de dos aspectes: les dades personals i les dades no personals. Finalment, el tercer capítol em centre en la falta d'harmonització d'un model d'integració a Llatinoamèrica, que, en el principal, dificulta la transformació digital i amplifica els factors de desigualtat presents en regions en desenvolupament.

Els entorns digitals ofereixen innombrables beneficis per a la societat i la indústria, des de connectar a milions de persones a través d'enllaços fins a optimitzar l'eficiència de les organitzacions i la productivitat de les empreses a través de les anàlisis predictives pel tractament de dades. L'objectiu d'aquest treball és manifestar la importància d'una estratègia o marc regulador per als entorns digitals. Tenint en compte les circumstàncies globals actuals per les quals vivim, això és, la crisi sanitària del COVID19. La investigació, no pretén una altra cosa més que poder respondre's les següents preguntes: quins són els avantatges i desavantatges del model europeu enfront dels seus competidors directes com l'estatunidenc o xinés en matèria digital?, i segons això, quin és el model que podria emular d'acord amb la seua realitat, Llatinoamèrica i l'Equador?

Tags