University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law Practice - Valencia Logo del portal

Informació important preinscripció màster Advocacia i Procura 2023-2024

  • May 2nd, 2023
Image de la noticia

La direcció del màster en Advocacia informa que de conformitat amb
el Reial decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia
i la Procura, a partir del curs 2023-2024 els màsters habilitants per a l'exercici
professional hauran d'incloure formació relativa a la Procura. Aquest
màster està, per tant, en procés d'adaptació a aquest efecte i, en
conseqüència, als qui es preinscriguen se'ls tindrà per preinscrits en el Màster
habilitant per a Advocacia i Procura.