University of Valencia logo Logo Master's Degree in Legal Practice and Representation - Valencia Logo del portal

Resolució per la qual es publica la relació definitiva d'admesos/es i exclosos/es a la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l’exercici de la professió de l'advocacia de l'any 2023.

  • May 23rd, 2023
Image de la noticia

Resolució de la directora general per al servei públic de justícia per la qual es publica la relació definitiva d'admesos i exclosos a la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l’exercici de la professió de l'Advocacia de l'any 2023, convocada per Ordre PCM/270/2023, de 21 de març,i es determina la data i hora per a la realització de la prova.

La Resolució ací:

    https://links.uv.es/BSv1ZiI