University of Valencia logo Logo Master’s Degree in Occupational Health and Safety Logo del portal

Com garantir la prevenció de riscos en hospitals

riesgos laborales hospitales

Els centres sanitaris són espais on concorren diferents empreses que comparteixen un mateix lloc de treball. Per a garantir la prevenció de riscos laborals a tots els treballadors és necessària una col·laboració eficient entre tots els actors implicats.

23 march 2016

En molts espais de treball opera més d'una empresa amb els seus respectius treballadors. En el sector sanitari s'ha extés l'externalització de diverses competències en els últims anys. En 2010 un 83% dels centres va externalitzar els seus serveis. Un 37,5% correspon als serveis generals i un 25% a l'àrea d'administració i informàtica. Més de la meitat dels serveis els presten diferents empreses que han de concórrer en el mateix espai de treball. La importància de la coordinació en la prevenció de riscos laborals és fonamental en llocs tan importants on cada dia es treballa per la salut i el benestar dels ciutadans.

“La necessitat d'implantar protocols d'actuació en la coordinació de les activitats del sector sanitari és imprescindible”

Així ho indiquen els autors de l'article “La coordinació d'activitats empresarials en els centres hospitalaris” de la revista Gestió Pràctica de Riscos Laborals, una publicació professional dedicada a la gestió de la prevenció en les organitzacions. Aquest article plasma la preocupació per la coordinació en matèria de prevenció laboral entre diverses empreses que operen en un mateix centre hospitalari. Els seus autors són dos tècnics superiors en Riscos Laborals que han passat pel màster de la Universitat de València, Javier Navarro Aparicio*, com a professor, i Raquel Navarro Ruiz*, com a alumna.

En la publicació expliquen la complicada labor de coordinació i cooperació en l'entramat de diferents empreses que treballen en un mateix centre. Les obligacions es divideixen entre l'empresari titular (gestiona el centre de treball) i l'empresari principal (contracta les obres o serveis que es realitzen). Difondre la informació preventiva, efectuar les degudes instruccions de treball i adoptar les mesures d'emergència adequades són competències del primer. En canvi, l'empresari principal s'encarregarà dels deures de vigilància i control contemplats en el marc normatiu.

Les diferents situacions de contractació i subcontractació desencadenen situacions en les quals les tasques de prevenció, actuació i assumpció de responsabilitats quan ocorre algun accident són més complicades de resoldre. Per exemple, si un treballador morira en l'espai de treball, l'empresari titular assumiria la responsabilitat en la majoria dels casos en els quals caldria valorar tots els detalls del succés per a determinar sobre qui recau la càrrega.

LA IMPORTÀNCIA DE LA COORDINACIÓ

“Un dels objectius principals de la política preventiva és aconseguir la coordinació de les Administracions Públiques tant de l'Estat com de les Comunitats Autònomes i entitats locals”

L'Administració General de l'Estat ha intentat regular un procediment de coordinació per a garantir la prevenció des de 2002 amb variacions i actualitzacions fins a l'actualitat. Les autonomies poden aplicar els seus propis models tenint com a referència la legislació estatal. Així i tot, aquestes actuacions reglamentades resulten insuficients o difícils de dur a terme en els entorns sanitaris a causa de les complicades xarxes empresarials que es contrueixen per a facilitar tots els serveis. “Es requereix un anàlisi específic de les activitats empresarials concurrents i determinar l'abast de la seua coordinació, per a identificar el protocol vàlid d'actuació en el centre hospitalari”, indiquen els autors.

Per a tractar de resoldre aquests problemes, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) va establir un Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials per a la Prevenció de Riscos Laborals (PCAE). Una iniciativa dirigida de forma gratuïta als usuaris que ofereix una base formativa i suport en tot el procediment de prevenció de riscos en empreses que comparteixen un mateix centre de treball.

 

*AUTORS:

  • Javier Navarro Aparicio és Doctor en Administració i direcció d'empreses per la UPV, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i professor del Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València.
  • Raquel Navarro Ruiz és Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de València i especialista en Sistemes de Gestió de la Prevenció (OHSAS, Occupational Health andSafety Assessment Sèries).
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy