Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Contacte Email
Aspectes docents de les matèries obligatòries jorge.hermosilla@uv.es
Prefectura d'estudis fac.geografia.i.historia@uv.es
Aspectes acadèmics de l'Especialitat de Conservació Preventiva del Patrimoni Artístic josep.montesinos@uv.es
Aspectes acadèmics de l'Especialitat de Patrimoni Bibliogràfic i Documental m.luz.mandingorra@uv.es
Aspectes acadèmics de l'Especialitat d'Anàlisi i Ordenació del Patrimoni Paisatgístic emilio.iranzo-garcia@uv.es
Qüestions de caràcter administratiu joaquin.v.lacasta@uv.es
fac.geografia.i.historia@uv.es
carolina.melchor@uv.es