Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
ALBA PAGAN, ESTER

ALBA PAGAN, ESTER

PDI-Titular d'Universitat
Vicerector/A
ALBALADEJO VIVERO, MANUEL

ALBALADEJO VIVERO, MANUEL

PDI-Titular d'Universitat

Facultad de Geografía e Historia Avenida Blasco Ibáñez, 28 Sexta planta 46010 Valencia

(9639) 83645

manuel.albaladejo@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

ARCINIEGA GARCIA, LUIS MANUEL

ARCINIEGA GARCIA, LUIS MANUEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia. Avd. Blasco Ibáñez, 28; 46010 Valencia (España)

(9638) 64103

luis.arciniega@uv.es

Biografia
 

Va estudiar a la Universitat de València i es va doctorar en Història de l'Art a l'any 2000 amb la Tesi El monasterio de San Miguel de los Reyes. Arquitectura y construcción en el ámbito valenciano de la Edad Moderna. En 2001 va obtenir la plaça de professor titular i el 2017 la de catedràtic d'Universitat.

La seva docència es desenvolupa a través de temes relacionats amb el patrimoni artístic, l'art i l'arquitectura del Renaixement i el Barroc, i l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'ensenyament i la investigació en Història de l'Art. Ha dirigit nombroses tesis doctorals i Treballs Fi de Màster.

La seva recerca se centra en el patrimoni artístic, amb especial atenció als aspectes culturals i visuals, així com al patrimoni de l'obra pública. Ha dirigit i participat en nombrosos projectes d'investigació. Ha tractat les obres en el seu esdevenir: realització, usos i recepció al llarg del temps. Actualment, desenvolupa aquest enfocament en el projecte d'I+D "Memòria, Imatge i Conflicte en l'Art i l'Arquitectura del Renaixement: la Revolta de les Germanies a València", Ministeri de Ciència i Competitivitat. Ha participat en nombroses conferències, seminaris i congressos, i ha escrit nombroses publicacions relacionades amb les activitats artístiques i arquitectòniques a l’Espanya de l'Edat Moderna.

Ha estat director d'Ars Longa. Cuaderns d'Art, 2009 2014, i és membre del comitè editorial de diferents revistes. Ha estat coordinador del programa de doctorat en Història de l'Art (UJI i UVEG, amb Menció cap a l'Excelencia) de 2011 a 2015, i director de Departament de 2008 a 2014. Des de 2017 és director de la càtedra institucional "Demetrio Ribes", dedicada a la història de l'obra pública.

BESO ROS, ADRIAN

BESO ROS, ADRIAN

PDI-Titular d'Universitat
Conservador/a del Patrimoni Artistic

(9639) 83464

adria.beso@uv.es

Biografia
 

Torrent, 1967. Llicenciat en Geografia i Història (1990) i doctor en Historia de l'Art (2010) per la Universitat de València. Ha desenvolupat l’activitat professional com a director del Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March, des de la seua creació en 1996 fins l'any 2013, que ha compaginat durant aquest període amb la docència com a professor associat en el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València, com a professor ajudant doctor des de 2013 i des de 2018 com a profesor titular. Membre electe del claustre des de 2014, on com a tal ha format part de diversos òrgans de gestió universitària, com el Consell de Govern, la Comissió d'Estatuts i la Mesa del Claustre. Des de setembre de 2018 és responsable de l'àrea de conservació del patrimoni cultural de la Universitat de València.

Les seues línies d'investigació se centren en l'estudi d'algunes manifestacions del patrimoni cultural relacionades amb els paisatges on s'integren, com ara l'arquitectura popular, l'arquitectura industrial i el patrimoni de l’obra pública, sobre les que ha publicat diferents aportacions en revistes especialitzades i en obres col·lectives.

Ha treballat en l'elaboració dels inventaris de patrimoni etnològic immoble (1994) i de patrimoni industrial de la Comunitat Valenciana (1997-2005) i ha format part d'equips redactors de diversos instruments de planejament territorial, plans especials, plans directors de monuments i de catàlegs municipals de béns i espais protegits, i ha estat autor d'un bon nombre d'informes en matèria de protecció i gestió dels béns culturals immobles. Ha participat en més d'una desena de contractes d'investigació i en diversos projectes I+D finançats en convocatòries públiques

BOSCA CODINA, JOSE VICENTE

BOSCA CODINA, JOSE VICENTE

PDI-Titular d'Universitat

(9639) 83655

jose.v.bosca@uv.es

CARBONELL BORIA, M.JOSE

CARBONELL BORIA, M.JOSE

PDI-Titular d'Universitat
CORTES ESCRIVA, JOSEPA MARIA

CORTES ESCRIVA, JOSEPA MARIA

PDI-Titular d'Universitat
DIEZ CASTILLO, AGUSTIN ANGEL

DIEZ CASTILLO, AGUSTIN ANGEL

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a de Departament

Departamento de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Facultat de Geografia i Història Edifici Departamental Despatx 214 Avda. Blasco Ibañez, 28 Valencia 46010 Teléfono 963 86 4628

(9638) 64628

agustin.diez@uv.es

Biografia
 

Doctor en Història per la Universitat de Cantàbria (1996), la meua Tesi Doctoral versa sobre l'estudi del poblament prehistòric en les valls occidentals de Cantàbria. En rebre el grau de Doctor es va traslladar a la Universitat de Califòrnia, Berkeley on, becat per la Fundació Marcelino Botí, vaig realitzar una estada de quatre anys en el Departament d'Antropologia i en el Archaeological Research Facility amb la professora Margaret Conkey, fins que en el 2000 va guanyar una de les places del programa de Reiconcoporación per a Doctors i Tecnòlegs en l'estranger. Des de llavors realitza la seua activitat investigadora en el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València.

Les meues línies de recerca principals són: l'arqueologia del Paisatge (veure 'Utilización de los recursos en la Marina y Montaña cantábricas: una prehistoria ecológica de los valles del Deva y Nansa', Guernica 1997), el contacte cultural entre les últimes comunitats de caçadors-recol·lectors i les primeres comunitats agrícoles tant en l'àmbit cantàbric (La costa y el interior en la Época Postglacial : las Transiciones Epipaleolítico-Mesolítico-Neolítico en la Región Vasco-Cantábrica / Manuel Ramón González Morales, Jesús Ruiz Cobo, Lawrence Guy Straus, Agustín Díez Castillo En: Munibe: Antropología y arqueología, ISSN 1132-2217, Nº 56, 2004, pags. 61-78), com en el Mediterrani (Mes d'Is (Penàguila, Alacant) : Aldeas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el valle del Serpis / Joan Bernabéu Aubán, Francisco Javier Molina Hernández, Teresa Orozco Köhler, Agustín Díez Castillo, Magdalena Gómez Puche En: Treballs de prehistòria, ISSN 0082-5638, Vol. 60, Nº 2, 2003, pags. 39-59) i l'aplicació de les Noves Tecnologies a l'estudi del patrimoni, en la qual destaca el desenvolupament del Sistema d'Informació Arqueològica SIDGEIPA.  En els últims anys la seua tasca invetigadora i docent se centra en l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica a l'àmbit arqueològic fruit d'ells destaquen treballs com a “Viejas piedras Nuevas Tecnologías”, *Illunzar 11 i l'aplicació de la química en el camp de l'arqueologia, camp en el qual ha dirigit la Tesi Doctoral de Gianni Gallelo titulada “Western mediterranean archaeology. Chemical element levels in archaeological materials as a methodological tool”. Fruit de l'adreça d'aqueixa Tesi Doctoral és la participació en diferents congressos entre els quals destaca el Colloquium Spectroscopicum Internationale (Pisa, 2017) i una sèrie d'articles entre els quals mereix destacar-se pel seu impacte en la disciplina “Anthropogenic units *fingerprinted by REE in archaeological stratigraphy: Mas d'Is (*Spain) case Rare earth elements” publicat en 2013.

DOMENECH GARCIA, SERGI

DOMENECH GARCIA, SERGI

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament

Departament d'Història de l'art Despacho 319

(9639) 83332

sergi.domenech@uv.es

Biografia
 

Sergi Doménech García (Carlet, 1982) és doctor en Història de l'Art per la Universitat de València (cum laude) amb menció internacional. Va ver Investigador en Formació predoctoral en el Departament d'Història de l'Art de la UVEG. Ha estat investigador en la Càtedra Demetrio Ribes i investigador de plantilla en Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  Ha realitzat diverses estades de recerca en diversos centres internacionals –entre ells en el Warburg Institute, de Londres– i ha estat professor convidat a diverses universitats d'Iberoamèrica. És membre de la Sociedad Española de Emblemática i secretari de la revista Imago que aquesta societat edita. En l'actualitat és Secretari Acadèmic del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València i coordinador de les pràctiques externes del Màster en Història de l'Art i Cultural Visual de la mateixa universitat.

Ha dedicat part de la seva recerca a l'estudi de l'art iberoamericà, encara que no de manera excloent. Les seves recerques se centren en l'anàlisi i interpretació de la imatge. La seva principal línia de recerca és l'estudi de les “pràctiques, enginys persuasius i retòrica visual de la imatge religiosa en el període barroc”, així com la continuïtat de pràctiques i expectatives de la imatge sagrada en la modernitat. Reflex d'això últim és la seva línia de recerca sobre “Imatge, religió i poder en l'Espanya contemporània”.

FERRER ALVAREZ, MIREIA

FERRER ALVAREZ, MIREIA

PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica

Despacho 419 (9639) 83403 Facultad de Geografía e Historia Avd. Blasco Ibañez, 28 46010 Valencia Tel. (+34) 96 386 42 41 (Secretaria Departamento) Fax (+34) 96 386 44 96

(9639) 83403

mireia.ferrer@uv.es

Biografia
 

Mireia Ferrer Alvarez és Professor del Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Doctora en Història de l'Art per la Universitat de València amb la tesi doctoral "Paris i els pintors Valencians 1880-1914" (2007). Ha realitzat els seus estudis a la Universitat de València, la Université Paris Sorbonne IV, l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París i l'Institute of Fine Arts de la Universitat de Nova York. Exerceix tasques docents al Departament d'Història de l'Art de la UV des de l'any 2000-2001. En l'actualitat imparteix docència en el Grau d'Història de l'Art de la Universitat de València, en el Master Universitari de Patrimoni Cultural, Identificació Anàlisi i Gestió de la UV, en el Master Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual de la UV-UJI ; en el Diploma d'Especialització en Anàlisi i Autenticació d'obres d'Art de la UV; en  PERMEA. Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l'art del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la UV i en el Master de Fotografia de la UV-Espai d'art Fotogràfic. Ha dirigit el Projecte de Recerca I + D "L'Art i la seva funció social en les societats contemporànies" subvencionat per la Generalitat València i format part de nou projectes I + D de la Universitat de València, la Universitat de Barcelona i la Unió Europea. Els seus camps d'estudi es refereixen a l'art espanyol i valencià de l'època contemporània, Cultural Studies, Women i Gender Studies i estudis de Museologia, Patrimoni Artístic i desenvolupament local.

 

GARCIA CARRION, MARTA

GARCIA CARRION, MARTA

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
GARCIA MAHIQUES, RAFAEL

GARCIA MAHIQUES, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Facultat de Geografia i Història Departament d'Història de l'art Av. Blasco Ibáñez, 28 46010 - València Despatx: 415

(9638) 64464

rafael.g-mahiques@uv.es

Biografia
 

Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Història de l'Art per la Universitat de València (1984), amb tesi de llicenciatura (Excel·lent per unanimitat). Doctor en Geografia i Història, especialitat en Història de l'Art per la mateixa universitat (1991) amb tesi doctoral sobre Flora Emblemàtica (Cum Laude). Professor associat d'Història de l'Art per la Universitat de València (1990-1998), professor titular d'Història de l'Art de la mateixa amb perfil "Iconografia i Iconologia" (1998-2016). Acreditat com a catedràtic d'Universitat en maig de 2012, accedeix a la Càtedra d'Història de l'Art a l'octubre de 2016. Ha dirigit diversos cursos de recerca en doctorat i màster des de 1992, i porta dirigides 15 tesis doctorals. La seva recerca s'ha centrat en l'estudi de la Emblemàtica (segles XVI-XVIII), la Iconografia, la Cultura Visual i el Patrimoni Artístic. Soci fundador de la Societat Espanyola d'Emblemàtica (1993), President d'aquesta (2005-2017) i President d'honor des 2017. Fundador i director de Imago: revista de emblemàtica i cultura visual (des de 2009). En el seu haver podem trobar una abundant producció d'articles en revistes, capítols de llibres i col·laboracions en congressos nacionals i internacionals.

GIL SAURA, YOLANDA

GIL SAURA, YOLANDA

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament

Facultat de Geografia i Història Departament d'Història de l'Art. Despatx: 410 Av. Blasco Ibañez, 28. 46010 València (9639) 83402

(9639) 83402

yolanda.gil@uv.es

Biografia
 

Yolanda Gil Saura (1972) és professora titular adscrita al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València on exerceix com a professora des de 1999. Ha estat secretària acadèmica del departament, coordinadora del Grau d'Història de l'Art i secretària de redacció de la revista Ars Longa. Ha format part del Patronat del Museu de Belles Arts de València. Actualment es directora del departament. 
Va realitzar la seva tesi doctoral dirigida pel professor Joaquín Bérchez al voltant de l'arquitectura barroca en els territoris valencians de l'antiga diòcesi de Tortosa. Des de llavors les seves recerques s'han centrat en l'art i l'arquitectura espanyola de l'Edat Moderna especialment els segles XVII i XVIII. S'ha interessat per l'arquitectura en la cruïlla de territoris valencians, catalans i aragonesos i amb posterioritat ha dirigit la mirada al món del col·leccionisme nobiliari. Ha estudiat la petjada cultural dels exiliats austracistes a Viena després de la Guerra de Successió, tema en el qual continua treballant i que li va portar a realitzar una estada en la Universitat de Viena. Recerques en curs se centren en la cort virregnal valenciana i els intercanvis culturals amb l'àmbit italià, la qual cosa li ha portat a realitzar estades i impartir conferències en les universitats de Palerm, Càller i Venècia.
Les seves recerques s'han emmarcat de manera ininterrompuda en projectes de recerca finançats dirigits primer pel professor Joaquín Bérchez i després per la professora Mercedes Gómez-Ferrer. Forma part del projecte HAR2017-83070-P “Geografies de la mobilitat artística. València en època moderna” i el grup GIUV2013-055 Art i Arquitectura de l'Edat Moderna-AAEM.

GIL SALINAS, RAFAEL

GIL SALINAS, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Especialista Pau

(9639) 83405

rafael.gil@uv.es

GRAU ALMERO, ELENA

GRAU ALMERO, ELENA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
HERMOSILLA PLA, JORGE

HERMOSILLA PLA, JORGE

PDI-Catedratic/a d'Universitat
IRANZO GARCIA, EMILIO

IRANZO GARCIA, EMILIO

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
JIMENEZ SALVADOR, JOSE LUIS

JIMENEZ SALVADOR, JOSE LUIS

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
LEDO CABALLERO, ANTONIO C.

LEDO CABALLERO, ANTONIO C.

PDI-Titular d'Universitat

(9639) 83656

antonio.ledo@uv.es

MANDINGORRA LLAVATA, MARIA LUZ

MANDINGORRA LLAVATA, MARIA LUZ

PDI-Titular d'Universitat
MEMBRADO TENA, JOAN CARLES

MEMBRADO TENA, JOAN CARLES

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Especialista Pau

Departament de Geografia Universitat de València Tutoria: dilluns, dimecres i dijous de 17:00 a 18:00

(9638) 64895

joan.membrado@uv.es

MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP

MONTESINOS MARTINEZ, JOSEP

PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Dega/Degana / Director/a Ets

Av. Blasco Ibañez, 28. 46003 VALÈNCIA

51001

josep.montesinos@uv.es

Biografia
 

Professor Titular de la Universitat de València. (Art Antic) Departament Història de l'Art. Doctor en Història, Llicenciat en Geografia i Història, Diplomat en Professorat de EGB, Académico Correspondiente Real Academia de la Historia..

Degà de la Facultat de Geografía-Historia de la UV. coordinador de l'itinerari de Conservació Preventiva del Patrimoni, dins del Màster de Patrimoni Culural i la seua Gestió, de la Universitat de València. Director de la revista SAITABI. És professor especialista d'Història de l'Art en les PAU (Proves d'Accés a la Universitat).

El seu camp de treball està referit a l'estudi de les ceràmiques de l'Antiguitat, especialment la Terra Sigillata, havent estudiat el conjunt de la zona valenciana i altres espais d'Hispània i Europa, en una aproximació no sols tipològica i comercial sinó també com a reflex d'imatges i difusió de les mateixes. És investigador del projecte: Inventari estudi i iconografia de les ceràmiques romanes del Gabinet d'Antiguitats de la Reial Acadèmia de la Història. És Investigador Principal del projecte: “Lenguaje simbòlic en la decoració sobre Terra Sigillata Hispánica”;. Ha participat en el Projecte Internacional de Bibracte (Mont Breuvay, Borgonya, França) . També s'orienta, la seua investigació, a diversos camps del Patrimoni Cultural, Paisatge, Turisme Cultural especialment el territori valencià. Entre les seues publicacions compta amb llibres com: Terra Sigillata. Antiguitats Romanes I, Reial Acadèmia de la Història, Madrid, 2004;.Textos d’Història Valenciana. Institució Alfons el Magnànim, València, 2000. Comercialització de Terra Sigillata en Ilici. Sèrie Arqueològica núm.16, Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, 1998; L'entorn local com a recurs educatiu. Col·lecció Educació i Municipi, Diputació de València, 1993; Terra Sigillata en Sagvntvm i terres valencianes. Caixa d'Estalvis de Sagunt, 1991, etc.; A més d'aportacions al Patrimoni de diverses localitats valencianes (València, Buñol, Lliria, Eliana...) , i altres temes d'investigació, difusió, didàctica, paisatge, gestió i defensa del Patrimoni.

Ha sigut director del Centre internacional de Gandia de la UV. També va ser director del Departament d'Història de l'Art, director de la revista Ars Longa i del programa de doctorat (amb menció de qualitat) : Art, paisatge i cultura visual.

[Biografia, versió en valencià]

NARBONA VIZCAINO, RAFAEL

NARBONA VIZCAINO, RAFAEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
NAVARRO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER

NAVARRO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER

PDI-Titular d'Universitat
ROLDAN GARCIA, CLODOALDO

ROLDAN GARCIA, CLODOALDO

PDI-Titular d'Universitat
Biografia
 

Profesor Titular de Universidad. Universitat de València.

Área de Conocimiento: Física Aplicada.

Departamento: Física Aplicada y Electromagnetismo. Universitat de Vàlencia.

Instituto: Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia (ICMUV)

Formación académica:

Licenciado en Ciencias Físicas. Junio de 1982. Universitat de València.

Doctor en Ciencias Físicas. Mayo de 1987. Universitat de València.

Experiencia docente:

Reconocidos 6 quinquenios de actividad docente por la Universitat de València.

Líneas de Investigación y Experiencia Investigadora:

  • Reconocidos 5 sexenios de investigación por la CNEAI.
  • Miembro del Comité de Evaluación de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva en el campo “Ciencias Experimentales”. Desde septiembre de 2008. Hasta septiembre de 2013.
  • Caracterización del Patrimonio Cultural material mediante técnicas físico-químicas.
  • Responsable de la Unidad de Arqueometría del ICMUV.
  • Secretario de la Sociedad de Arqueometría Aplicada a la Conservación del Patrimonio Cultural (SAPaC).
  • Investigación arqueométrica en colaboración con Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, el Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (Italia), la Università di Sassari, la Università di Roma y con diferentes instituciones, como: el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, el Museo de Prehistoria de Valencia y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, entre otras instituciones relacionadas con la gestión y salvaguardia del patrimonio cultural material.
  • Director técnico del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Valencia y de convenios y contratos con instituciones públicas y privadas relacionados con el control y medida de la radiactividad ambiental, entre los que cabe destacar el programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (Red densa de Estaciones de Muestreo) financiado  por el Consejo de Seguridad Nuclear.
RUZAFA GARCIA, MANUEL GINES

RUZAFA GARCIA, MANUEL GINES

PDI-Titular d'Universitat

Departament d'Història Medieval Facultat de Geografia i Història Avinguda Blasco Ibáñez, 28 -7º 46010 VALÈNCIA

(9639) 83167

manuel.ruzafa@uv.es

SEBASTIAN LOZANO, JORGE

SEBASTIAN LOZANO, JORGE

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs

Departamento de Historia del Arte Avda. Blasco Ibáñez 28. 46010 Valencia Despacho 406

96 398 3398

jorge.sebastian@uv.es

Biografia
 

Jorge Sebastián Lozano és Professor Contractat Doctor al Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València des de 2014. Abans havia sigut professor invitat del seu Master de Patrimoni Cultural, des de 2006. Ha rebut beques d'investigació del Real Colegio Complutense de Harvard University, en 2017 i 2018.

La seua investigació com a historiador inclou camps diversos. Va dedicat la seua tesi doctoral a la representació visual del gènere en la monarquia hispànica de l’Edat Moderna, publicant articles i assajos sobre el tema. De forma més recent, ha dedicat especial atenció a la pintora Sofonisba Anguissola, mitjançant publicacions i col·laboracions vàries.

Paral·lelament, ha impartit múltiples cursos sobre l’aplicació de les TIC a l’estudi i la difusió del patrimoni històric. Des de 2018 és Technical Manager de SILKNOW, un projecte d’investigació finançat per la Comissió Europea (programa Horizon2020).

També ha organitzat abundants exposicions i jornades sobre art contemporani, principalment a la Fundación Mainel.

VAZQUEZ DE AGREDOS PASCUAL, MARIA LUISA

VAZQUEZ DE AGREDOS PASCUAL, MARIA LUISA

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets

Despacho 418

95038

m.luisa.vazquez@uv.es

Biografia
 

Dt.. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual és Llicenciada en Història de l'Art i Periodisme. Doctora en Geografia i Història per la Universitat de València i Doctora en Història de l'Art per la Universitat Politècnica de València. Màster en Cooperació al Desenvolupament amb l'especialitat d'Ajuda Humanitària Internacional per la Universitat Jaume I de Castelló. Actualment és Professora Titular del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València. Vicedegana de Relacions Internacionals, Qualitat i Innovació Educativa en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. La seua línia d'investigació des de fa quasi dues dècades ha sigut l'estudi material, cultural i simbòlic del color en l'Antiga Mesomèrica, amb especial èmfasi en la cultura maia. Les seues investigacions més recents estan centrades en el binomi “Materialitat i Significat”, aplicat als colors, les fragàncies i les textures de diferents cultures del món antic, amb l'objectiu d'indagar en el tema de la percepció sensorial a través de l'art i el ritual (públic i privat). De forma paral·lela, la seua formació i experiència en Cooperació Internacional li ha permés en els seus projectes i investigacions, en la seua major part centrades en l'àrea maia (Centreamèrica), conjuminar el binomi Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local. Entre 2009 i 2014 va ser Vicepresidenta Autonòmica de Cooperació Internacional i Diplomàcia Humanitària en Creu Roja Espanyola – Comunitat Valenciana. Compta amb experiència a Centreamèrica (Mèxic i Guatemala), Àfrica Occidental (Burkina Faso, Niger) i Àsia (subcontinent Índia), especialment vinculada a col·lectius infància i dona.

VERDET MARTINEZ, NURIA

VERDET MARTINEZ, NURIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
VICIANO NAVARRO, PAU

VICIANO NAVARRO, PAU

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament

(9639) 83647

pau.viciano@uv.es

VIDAL LORENZO, CRISTINA

VIDAL LORENZO, CRISTINA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Historia del Arte Despacho 409 (9639) 83330

(9639) 83330

cristina.vidal@uv.es

Biografia
 

[ Traducció automàtica ]

 

VILLAR TORRES, ALEJANDRO

VILLAR TORRES, ALEJANDRO

PDI-Associat/Da Universitari/A