Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

El Treball Fi de Master serà avaluat pel Tribunal tenint en compte els següents criteris:

 • Continguts
  • Plantejament general del projecte. Objectius generals i específics.
  • Metodologia i Pla de Treball
  • Aplicació de coneixements adquirits durant la docència del Màster
  • Gestió i posada en valor
  • Resultats

 • Aspectes formals
  • Estructura del treball índex
  • Redacció, gramàtica i expressió escrita
  • Suport gràfic: figures, quadres estadístics, etc.
  • Cartografia
  • Grau de finalització i acabat del treball

 • Criteris generals
  • Nivell de maduresa del projecte realitzat
  • Grau d'aplicabilitat del projecte proposat
 • Exposició oral
  • Domini de l'expressió oral
  • Capacitat de síntesi
 • Informe del tutor
  • Valoració del tutor del Treball Fi de Màster

Cada professor del Màster podrà dirigir fins a un màxim de tres Treballs Fi de Màster.

Els estudiants podran dirigir-se als professors per sol·licitar l'adreça dels Treballs Fi de Màster, des de l'inici de la docència fins al 27 de febrer

Convocatòries i períodes de defensa
 

Dates límit de dipòsit dels Treballs de finalització de Màster

Primera convocatòria I 5 de novembre de 2021
Primera convocatòria II 14 de Gener de 2022
Primera convocatòria III 10 de març de 2022
Primera convocatòria IV 6 de maig de 2022
Primera convocatòria V 7 de juliol de 2022
Segona convocatòria 7 de setembre de 2022

 

L'assignatura de Treball de finalització de Màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.
L'últim termini de defensa del TFM per a un curs acadèmic s'estableix el dia 25 de setembre següent a la finalització del curs.

Per a la primera convocatòria s'estableixen els següents períodes de defensa al llarg del curs acadèmic, que seran:

 • De l'1 d'octubre al 30 de novembre.
 • De l'1 de desembre al 31 de gener.
 • De l'1 de febrer al 31 de març.
 • De l'1 d'abril al 31 de maig.
 • De l'1 de juny al 22 de juliol.


Per a la segona convocatòria s'estableix un període de defensa:

 • De l'1 al 25 de setembre.

 

Més informació a la guia de l'estudiant