Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

A la finalització del Màster s'hauran adquirit competències per a:

 • Valorar les diferents manifestacions del patrimoni cultural
 • Interpretar i utilitzar les normes d'aplicació per a la seua correcta gestió
 • Utilitzar tècniques i instruments per a la seua anàlisi, valoració, recuperació i gestió
 • Utilitzar tècniques i instruments per a la seua posada en valor.

Sectors i Departaments de l'Administració Pública relacionats amb el Patrimoni Cultural:

 • Museus i Sales d'exposicions
 • Oficines de Turisme
 • Arxius
 • Centres d'interpretació
 • Departaments de Cultura i Turisme
 • Centres de Conservació i Restauració
 • Agències de Desenvolupament local i comarcal
 • Instituts de Patrimoni

Fundacions, Empreses i Societats públiques i privades relacionades amb el Patrimoni Cultural:

 • Turisme cultural (planificació, creació de productes i activitats, guies, rutes, disseny de plans estratègics d'àmbit territorial i local)
 • Gestors, assessors i dinamitzadors culturals
 • Documentalistes
 • Conservadors, tècnics i ajudants de museus
 • Elaboració d'estudis entorn del patrimoni cultural: plans directors, plans estratègics, estudis de públic
 • Porfessionals en ordenació del patrimoni territorial (local, comarcal, provincial, autonòmic)