Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Aules

Matèries obligatòries

  • El Patrimoni Cultural i la seva Gestió (GH4.2)
  • Formació Tècnica Bàsica (GH4.2)
  • Formació Complementària (GH4.2)

Especialitats

  • Conservació Preventiva del Patrimoni artístic (GH4.3)
  • Patrimoni Bibliogràfic i Documental (F1.4)
  • Anàlisi i Ordenació del Patrimoni Paisatgístic (F3.0)