University of Valencia logo Logo del portal

  • Students of the Master's Degree

Tres màsters en Teledetecció recomanats per l' AET

L' Associació Espanyola en Teledetecció mostra en la secció de formació de la seua pàgina web tres màsters en Teledetecció que s'imparteixen en diferents punts d'Espanya, on no falta el Màster en Teledetecció de la Universitat de València. A continuació us mostrem aquests tres estudis de postgrau que l' AET destaca en la seua pàgina oficial.

13 june 2016

És un títol oficial, i com a tal, ha passat les avaluacions de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats, la Generalitat Valenciana ha autoritzat la seua implantació, ha sigut aprovat en Consell de Ministres (de data 4 de juny de 2010), publicat en el *Boletin Oficial de l'Estat (BOE 28/06/2010) i inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) amb el codi de titulació nº 4310458.

El Màster en Teledetecció de la Universitat de València manté una estreta col·laboració amb l'Associació Espanyola de Teledetecció, a més d'un professorat amb experiència i de qualitat. A més, gràcies al Máster pots accedir al Doctorat en Teledetecció de la Universitat.

El títol oficial de "Màster Universitari en Tecnologies de la Informació Geogràfica per a l'Ordenació del Territori: *SIG i Teledetecció" de la Universitat de Saragossa dóna continuïtat al títol propi que es va començar a impartir en 2002 i que es va transformar en 2006 en estudi oficial. Amb una durada de 60 ECTS, té una orientació mixta professional i investigadora, donant accés als actuals estudis de Doctorat. Amb una elevada demanda de sol·licituds i una considerable inserció laboral, aquest màster forma anualment a 25 persones de procedència geogràfica i disciplinar molt variades.

El títol oficial de "Màster Universitari en Tecnologies de la Informació Geogràfica" de la Universitat d'Alcalá dóna continuïtat al títol propi que es va començar a impartir en 1990 i que es va transformar en 2006 en estudi oficial. Amb una durada de 60 ECTS, té una doble orientació, professional i investigadora, que es recolza fonamentalment en la llarga experiència docent i investigadora dels professors que ho imparteixen. El títol de màster universitari dóna accés als actuals estudis de Doctorat. Aquest màster forma anualment a 30 persones de procedències geogràfiques i disciplinars molt variades.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy