Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

  • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA:

- Informació i sol·licitud

  • AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA:

-Per a estudiants que li falte com a màxim dos assignatures per a finalitzar la titulació.

-Termini de sol·licitud: del 10 al 14 de setembre.

-Instància: Seu Electrònica-ENTREU UV

  • CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES:

- Grau i Màster: per la Seu Electrònica-ENTREU UV (pagament taxes vigents, aprovades per la GVA).

- Llicenciatura: Instància

  • ALTRES CERTIFICATS:

-Matrícula, Abonament taxes matrícula, Família nombrosa, Segur Escolar: per la Seu Electrònica-ENTREU UV

  • RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS / TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS/ CONVALIDACIÓ:

-Termini de presentació: en el moment de la matrícula i com a màxim el 30 de setembre.

- Instància: Seu Electrònica-ENTREU UV

 - Documentació: 

  1. Certificat Acadèmic Oficial (format pdf.)
  2. Programes o Guies Docents Assignatures (format pdf.)
  3. Pla d'Estudis-BOE (format pdf) 

   Nota: el centre podrà reclamar en qualsevol moment la documentació original si no està signada digitalment

  • DIPÒSIT TÍTOL DE GRAU O MÀSTER

 - Instància: Seu Electrònica-ENTREU UV