Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Pràctiques Formatives Extracurriculars

(Sense reconeixement de crèdits acadèmics)

Objectiu
Aconseguir que els estudiants adquirisquen el coneixement i la competència clínica necessaris perquè una vegada graduats siguen capaces de realitzar una pràctica odontològica general d'una manera independent, sense cap mena de supervisió. Promoure l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds i comportament professionals que li faciliten una interacció efectiva i adequada amb els pacients i amb altres professionals de la salut.

 

Activitats
Observació de treballs realitzats pels odontòlegs relacionats amb els camps de: la prevenció de les malalties boc-dentals, la pròtesi, l'odontologia conservadora, l'endodòncia i l'ortodòncia. Observació dinàmica del treball en una clínica dental: Instrumentació, exploració, diagnòstic i realització del pla de tractament de pacients. Execució supervisada de tractaments periodontals bàsics, detartrajes, raspats. Presa d'impressions i positivado. Poliment de restauracions. Fluorizaciones. Control de processos de desinfecció-esterilització.


Requisits de l'estudiant

 1. Tindre superats 1. º, 2. º i 3. º curs íntegrament.
 2. Estar matriculats en el Tercer Cicle (1. º i 2. º curs) amb el vistiplau del responsable de doctorat.

 

Requisits del tutor de l'empresa o entitat

 • Ser odontòleg o estomatòleg amb almenys 5 anys de col·legiació i pràctica professional.
 • Com a màxim podrà tutelar a dos estudiants per curs acadèmic i mai a dos estudiants al mateix temps.
 • El tutor, l'empresa o entitat on l'alumne realitzarà les pràctiques formatives extracurriculars, ha de reunir les condicions docents adequades al criteri de la Comissió.

 

Duració i període de realització de les pràctiques

Cada estudiant podrà realitzar entre un mínim de 150 hores i un màxim de 900 hores per curs acadèmic (d'octubre a setembre). Amb un màxim de 5 hores per dia.

 

Presentació de sol·licituds

Terminis de presentació:

 1. Segona quinzena de setembre: per a la realització de pràctiques d'octubre a març del curs 2021/2022. (SEMPRE TENINT EN COMPTE L'EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA)
 2. 1 de març fins al 30 d'abril: per a la realització de pràctiques d'abril a setembre del curs 2021/2022. (L'inici de les pràctiques ha de ser com a mínim 10 dies després de l'enviament del comunicat de selecció).

L'alumne pot acordar amb una empresa la seua pràctica extracurricular (sense crèdits acadèmics) que més s'ajuste a la seua situació, interessos i expectatives, seguint el procediment:

 1. La clínica dental de la pràctica emplenarà el document Comunicat de Selecció d'Estudiant, incloent la descripció de les activitats a realitzar i ho enviarà per correu electrònic a la Clínica Odontològica de la Universitat de València (odonto@uv.es) amb còpia a ADEIT (ana.garcia- sanchez@fundacions.uv.es), juntament amb el certificat d'antiguitat de col·legiació fins a l'actualitat, que ha de demanar el tutor de l'empresa al Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs on estiga col·legiat.
 2. La proposta serà valorada per la Comissió de Pràctiques extracurriculars d'Odontologia, comunicant a l'estudiant la resolució.

ADEIT oferirà suport en els aspectes formals als estudiants que vulguen buscar per si mateixos un lloc per a realitzar les pràctiques pre-professionals.

 

La tutoría

 • Tutor de l'empresa/entitat

Durant la pràctica, l'empresa, institució o entitat s'encarregarà de la formació de l'estudiant, designant per a això, un representant que actuarà com a tutor i que ha de ser un odontòleg o estomatòleg, amb almenys 5 anys de col·legiació i pràctica professional.

 • Tutor de la Universitat

La Comissió de pràctiques d'Odontologia assignarà un professor per a tutelar cada pràctica.


Formalizació

 1. La Fundació ADEIT prepararà l'acord de pràctica i el remetrà per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor d'empresa i tutor acadèmic) i a la Clínica Odontològica.
 2. Les dades de l'acord/conveni de pràctiques acadèmiques externes, atesa la proposta d'estudiant presentada, quedaran recollits en el Registre de Pràctiques Externes, que estableix les condicions de la col·laboració entre la Universitat de València i l'empresa o entitat.
 3. El format és únicament digital i no requereix signatura. Davant qualsevol modificació del conveni, s'ha de comunicar a la persona de ADEIT que gestiona la pràctica.


Informació

Clínica Odontológica
MARISA MARTÍN
Vicedeganat de Odontología

C/Gascó Oliag, 1
46010 València
Tel. 96 398 34 55

Email: odonto@uv.es

ADEIT
ANA GARCÍA
Departament de Pràctiques

Pl. Virgen de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel. 96 205 79 30

Email: ana.garcia-sanchez@fundacions.uv.es


Mes informació: www.adeituv.es/practicas-en-empresas

 

Setembre 2021