Logo de la Universitat de València Logo Museu de la Universitat de València d'Història Natural Logo del portal

En les col·leccions de vertebrats continentals del Cenozoic es diferencien les referents a macromamífers, entre altres consistent en material procedent d'afloraments en una sèrie estratigràfica excepcional d'edat mio-pliocena amb sediments marins i continentals. I les referents a micromamífers entre els quals destaca el conjunt de fòssils recuperats del jaciment de Venta del Moro atesa l'extrema riquesa d'este en restes fòssils, i per ser la localitat tipus de diverses espècies.