University of Valencia logo Logo Office of the Vice‐Principal for Territorial Projection and Society Logo del portal

 

 

 

5a
edició

UNIVERSITAT D'ESTIU DEL RACÓ D'ADEMÚS

Paisatges rurals: productes turístics
sostenibles

21 de juny de 2021

IES Ademuz (Av. de València, 47 - Ademuz) i
Convent de Sant Guillem (Castielfabib)

 

 

PRESENTACIÓ

El Racó d'Ademús forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats valencianes. Enguany presentem la V edició de la Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús (UVRA), una de les grans iniciatives acadèmiques del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valen-cians, resultat de l'estreta col·laboració entre la Universitat de València, la Mancomunitat de Municipis del Racó d'Ademús, la Diputació de València i Caixa Popular.

Amb aquesta cinquena edició pretenem consolidar aquesta proposta acadèmica iniciada l'any 2017, amb l'objectiu de dinamitzar i enfortir un territori de caràcter rural situat a l'interior valencià, les potencialitats del qual queden desdibuixades per la constant tendència regressiva demogràfica i socioeconòmica que experimenta la comarca, i que marquen el seu incert futur.

És per això que aquesta nova edició de la UVRA, “Paisatges rurals: Productes turístics sostenibles”, és l'escenari perfecte per a posar de manifest la necessitat d'activar la posada en valor de la riquesa paisatgística del Racó d'Ademuz per a transformar aquest potencial recurs en un producte turístic de qualitat, capaç de generar experiències de vida en el visitant i oportunitats de desenvolupament a la comarca. Per a això, és necessari dissenyar productes i propostes turístiques atractives i articulades a través de la participació del sector privat, capaços de crear estructures comercials sostenibles, però que compten amb la implicació del capital social comarcal. Un exemple d'això és el projecte de Custòdia del Territori Terres del Convent, una proposta de recuperació paisatgístic-patrimonial del Convent de Sant Guillem, impulsat per la Càtedra i entitats locals del municipi de Castielfabib.

La Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, com a plataforma acadèmica, resultat de la col·laboració entre la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la Universitat de València, organitza aquesta activitat al costat del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, per a promoure la formació de totes aquelles persones que desitgen millorar els seus coneixements o adquirir noves destreses i habilitats en el seu entorn professional i personal.

Donat el caràcter públic de la Universitat de València, la inscripció en la Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús serà gratuïta. L'assistència està oberta a tota mena de públic, estudiants de batxiller, estudiants universitaris, professionals, tècnics de l'administració, professors, aturats i jubilats. Enguany la UVRA se celebrarà presencialment a la comarca, amb un nombre limitat de places, per a garantir les mesures sanitàries anti COVID19, que aniran cobrint-se per ordre de matriculació. A més, tindrà el seguiment telemàtic en línia obert a tots els públics.

 

 

PROGRAMA

09:00h: Inauguració de la jornada

- Ángel Andrés González

Alcalde d'Ademuz

- Eduardo Aguilar Villalba

President de la Mancomunitat de Municipis del Racó d’Ademús

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat. Universitat de València

- Emilio Iranzo García

Coordinador de la Universitat d’Estiu del Racó d'Ademús. Director de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians (UV)

- Representant de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

- Representant de la Diputació de València

- Representant de Caixa Popular

09:30 h. Conferència: "Tècniques i estratègies d'integració paisatgística i sostenibilitat per a instal·lacions agropecuàries i de turisme rural"

- Nacho Díez Torrijos

Fundador de CERCLE i doctor en ETSA (UPV)

10:15 h. Conferència: "Recursos territorials turístics de la comarca del Racó d’Ademús"

- Miguel Antequera Fernández

Departament de Geografia (UV)

11:30 h. Pausa

12:00 h. Conferència: "Dona i bretxa digital en el món rural"

- Silvia Rueda Pascual

Departament d'Informàtica, ETSE (UV)

13:15 h. Conferència: "Associacionisme, autoocupació i treball cooperatiu per a dones rurals"

- Regina Campos Ortega

Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales - País Valencià (FADEMUR-PV)

14:00 h. Pausa

16:00 h. Visita i debat a cel obert: Presentació del projecte de custòdia del paisatge del Convent de Sant Guillem: La Custòdia del Territori com a eina dinamitzadora del medi rural

MODERA: Emilio Iranzo García

Coordinador de la Universitat d’Estiu del Racó d'Ademús. Director de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians (UV)

- Álvaro Vázquez Esparza

Arquitecte 

- Anna Ballester Alarte

AEDL de Castielfabib

- Cesáreo Casino Esteban

Associació Albar. Biodiversidad y Cultura

 17:30 h. Cloenda

 

L'entrada és lliure. No és requisit imprescindible realitzar la inscripció telemàtica que s'oferix en esta pàgina web encara que es recomana per a la previsió de l'expedició de certificats d'assistència. Els certificats seran enviats per correu a l'adreça postal indicada en la inscripció en un termini màxim de 6 mesos.

 

 

 

 

 

Date: From 1 de june de 2021 to 21 de june de 2021.

Place IES Ademuz (Av. de València, 47 - Ademuz) i Convent de Sant Guillem (Castielfabib).

Images: