Universitat de ValènciaUVsociety,UVsociety Logo del portal

Esta jornada es celebra a Chera amb l'objectiu d'analitzar i debatre la situació del sector agrari en municipis en risc de despoblació entenent que les causes de l'abandó de terres i la despoblació poden tindre solucions simultànies.
La cinquena jornada a Riba-roja de Túria s’organitza sobre com protegir la nit front a la contaminació lumínica, conseqüència de l’enllumenat públic i privat
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria organitzen aquesta jornada sobre l’anguila per ressaltar la importància de la connexió del riu Túria a la mar i la seua relació amb el cicle de vida de l’anguila
L'objectiu d'aquest seminari és conèixer i compartir com s'han anat materialitzant en les distintes regions d'Espanya els principis i valors del Conveni Europeu del Paisatge, els assoliments, les debilitats i sobre tot, els reptes de futur.
El "Màster de Patrimoni Cultural. Identificació, anàlisi i gestió" junt amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat presenta la jornada “Empresa, Ocupació i Patrimoni Cultural” on s'analitzaran a través de projectes reals les claus de constitució, creació, desenvolupament i èxit d'empresaris-empresàries en l'àmbit del Patrimoni Cultural atenent experiències professionals.
Aquesta jornada té per objecte delimitar quines són les claus dels processos d’innovació a l’interior valencià, així com exposar diverses experiències d’èxit, que tenen en comú els processos d’innovació.
En la presente Jornada, investigadores de distintas universidades españolas y de la administración autonómica realizarán un análisis de la configuración actual y la historia de los paisajes mediterráneos y de la situación demográfica.
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, en col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau, l’Ajuntament de Torrent i la Facultat de Dret, sumen forces per a organitzar la jornada conjunta UV-AVAF, titulada “Protecció dels alertadors”.
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, en col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau, l’Ajuntament de Llíria i la Facultat de Dret, uneixen forces per a organitzar aquesta jornada, titulada “Covid-19, drets i responsabilitats”.
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat junt amb la Diputació de València i en col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies presenta la jornada 40 anys Ajuntaments democràtics.
la Universitat de València a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat en col·laboració amb la Facultat de Geografia i Història, el Departament de Química Analítica, el Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i gestió i el Màster en Arqueologia presenta la primera edició de la Jornada “Visions del Patrimoni Cultural”, amb el finançament de Caixa Popular.
S’organitza la quarta jornada sobre contaminació lumínica, els efectes de l’enllumenat públic i privat sobre el medi ambient i la salut humana, destinada a tècnics municipals, experts, acadèmics, estudiants, responsables de la presa de decisions i al públic en general, per tal de donar a conèixer millor la problemàtica i les possibles solucions per minimitzar els seus problemes.
En el desè aniversari del Tribunal de les Aigües com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat (27 de setembre de 2009), el Tribunal de les Aigües i la Universitat de València han organitzat al llarg del 2019 diversos actes que persegueixen visualitzar aquesta efemèride
S’organitza el IV Congrés de Paisatge, Turisme i Innovació, el tema central de la qual gira entorn dels plans de turisme com a instruments per al desenvolupament i promoció del patrimoni de València.
La celebració del desè aniversari de la Inscripció del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Im-material de la Humanitat de la UNESCO constitueix l’argument perquè se celebre en la capital del Tùria, València, la Tercera Trobada Internacional de la Xar-xa Mundial de Museus de l’Aigua. Un Seminari que permet al mateix temps l’organització del I Seminari Internacional “Tribunal dels Aigües de la Vega de Va-lència–Universitat de València”.
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria organitzen aquesta jornada sobre l’anguila per ressaltar la importància de la connexió del riu Túria a la mar i la seua relació amb el cicle de vida de l’anguila
Día 27 noviembre a las 19:00 h. Teatro Capri Duración: 90 minutos
S’organitza la tercera jornada sobre contaminació lumínica destinada al públic en general, estudiants, tècnics, experts, acadèmics i responsables de la presa de decisions per tal de donar a conèixer millor la problemàtica i les possibles solucions per minimitzar els efectes de la contaminació lumínica.
La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos y del Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la UV, y desde el Centro para el Conocimiento del Paisaje, presenta un Seminario en el que, recogiendo el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje, aborda tres aspectos esenciales de la relación paisaje-sociedad: ciencia del paisaje, gobernanza y gestión del paisaje, e iniciativas ciudadanas para la salvaguarda del paisaje.
Aquest Congrés en la seua tercera edició pretén visualitzar i comunicar les diferents experiències, accions i productes turístics que s'estan originant a partir dels diferents Planes de Dinamització i Governança turística en tota la Comunitat Valenciana, i propiciar la creació d'una xarxa entre tots els actors involucrats en els plans -administració local, empresaris, universitat-
La Universitat de València organiza la 2ª edición de la Universidad de Otoño de Buñol, fruto de la estrecha colaboración entre la Universitat de València y el Ayuntamiento de Buñol, y financiada por la Diputación de Valencia.
La 2a edició de la Universitat d’Estiu de Sagunt porta com a títol “Camins patrimonials. Cruïlles culturals”, amb la fi de posar en valor la incorporació de Sagunt a l´Itinerari Cultural del Consell de Europa: la Ruta de los Fenicis i a la Ruta Europea de Patrimoni Industrial, patrocinada per la Comissió Europea.
La Universitat de València junt a la Diputació de València presenta la primera edició de la Universitat de la Tardor d’Alaquàs, fruit de l’estreta col·laboració entre aquestes institucions i l’Ajuntament d’Alaquàs.
La 1ª edició de la Universitat de Primavera de Xàtiva, sota el lema “Reptes del Turisme Cultural a Xàtiva” és punt de trobada de docents, professionals, estudiants i ciutadans de la localitat i el seu entorn pròxim en una jornada en dues sessions