Universitat de ValènciaUVsociety,UVsociety Logo del portal

La tasca dels Instituts d'Estudis Comarcals (IDECO), representants de les sensibilitats de la societat, és una realitat consolidada en la societat valenciana. L'acció d'aquestes institucions ha estat, i és, un generador de recerca, un element fonamental en la recuperació i protecció de la identitat local (social, històrica, artística, natural, paisatgística, etc.), però alhora comporta importants dificultats de motivació, manteniment i difusió de la informació.

La col•laboració entre el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, i aquests centres de recerca pretén fomentar l'intercanvi d'experiències, la convivència i la relació de les associacions, tant municipals com comarcals, amb la Universitat.

En efecte, es tracta d'invitar a la participació i l'aportació de cada una de les associacions, d'identificar problemes, de comparar i ensenyar entre les diverses realitats, d'analitzar el context present i las perspectives de futur. Sens dubte, aquesta interacció contribuirà a la millora de les actuacions, a la consolidació de projectes i a l'enriquiment recíproc.