University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

El marc EEES i els nous canvis introduïts en la normativa espanyola, estableixen que les universitats deuen garantir en les seues actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen i han de buscar, a més, la seua millora contínua.

Tenint en compte aquesta finalitat, la Universitat de València ha participat en el Programa AUDIT desenvolupat per ANECA i ha presentat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat en tres centres pioners, entre els quals se compta la Facultat de Farmàcia. En els tres casos s'ha obtés la qualificació positiva per part d'aquest organisme a octubre de 2008.

Aquest Comité vela per la implantació i seguiment de SGIQ, que està formalment escrit i és públic.

Membres

Nom

Categoria Contacte

Emilia Ferrer García

Presidenta

emilia.ferrer@uv.es 

Mª Luisa Ferrándiz Manglano Presidenta CAT Farmàcia luisa.ferrandiz@uv.es 
Mónica Fernández Franzón Presidenta CAT NHD i CTA monica.fernandez@uv.es 
Juan C.Moltó Cortés President CAT CC. Gastronòmiques molto@uv.es
 Ester Carbó Valverde Coordinadora Pràctiques Centre

ester.carbo@uv.es 

 Reyes Barberá Sáez

PDI reyes.barbera@uv.es 
Carla Muñoz Antolí-Candela Dtra. Màster en Parasitologia i Malaties  Parasitàries carla.munoz@uv.es
 Mª Antonia Noguera Romero

Dtra. Màster en Investigació i Ús Racional del Medicament

maria.a.noguera@uv.es
Guillemina Font Pérez Dtra. Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària

guillermina.font@uv.es

Jose Luis Alfonso Sánchez Dtor. Màster en Salut Pública i Gestió Sanitària jose.l.alfonso@uv.es
Jose M. Soriano del Castillo

Dtor. Màster en Nutrició Personalitzada i Comunitària

jose.soriano@uv.es
Maria Teresa García Zurita Representant Unitat Qualitat teresa.garcia-zurita@uv.es
 Begoña Navarro Ibañez PAS begona.navarro@uv.es 
María López Martí Estudiant ADR
Marta Olmos García Estudiant ADR