University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2023 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023 als efectes assenyalats en aquesta resolució.