University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhábils uns dies del mes d'agost de 2020, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 06.07.2020)

CONCURSOS 2020-21

Plaça nº 4068 - Associat Assitencial- Hospital Arnau de Vilanova

Llista provisional d'admissió i exclusió

Plaça nº 2819 - Associat Assitencial- Hospital General Universitari

Llista provisional d'admissió i exclusió

Plaça nº 6131- Associat Assitencial - Hospital Universitari "Dr. Peset"

Llista provisional d'admissió i exclusió

Plaça nº 9901b - Àrea: Toxicologia

Llista provisional d'admissió i exclusió

Llista definitiva d'admissió i exclusió i proposta de provisió

Plaça nº 8168 - Àrea: Parasitologia

Llista provisional d'admissió i exclusió

Llista definitiva d'admissió i exclusió

Proposta de provisió i puntuacions obtingudes

Plaça nº 5178- Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública

Llista provisional d'admissió i exclusió

Llista definitiva d'admissió i exclusió

Proposta de provisió i puntuacions obtingudes

Plaça nº 8131- Àrea: Farmacologia

Llista provisional d'admissió i exclusió

Llista definitiva d'admissió i exclusió

Proposta de provisió i puntuacions obtingudes

Plaça nº 7122 - Àrea: Tecnologia d'Aliments