Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Farmacia Logo del portal

Resolució de 30 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhábils uns dies del mes d'agost de 2020, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 06.07.2020) 

CONCURSOS 2020-2021

Plaza nº 9901b - Área: Toxicologia

Lista provisional de admisión y exclusión

Lista definitiva de admisión y exclusión y propuesta de provisión

Plaza nº 8168 - Área: Parasitologia

Lista provisional de admisión y exclusión

Lista definitiva de admisión y exclusión

Propuesta de provisión y puntuaciones obtenidas

Plaza nº 5178 - Área: Medicina Preventiva y Salud Pública

Lista provisional de admisión y exclusió

Lista definitiva de admisión y exclusión

Propuesta de provisión y puntuaciones obtenidas

Plaza nº 8131- Área: Farmacología

Lista provisional de admisión y exclusión

Lista definitiva de admisión y exclusión

Propuesta de provisión y puntuaciones obtenidas

Plaza nº 7122 - Área: Tecnologia de los Alimentos

Lista provisional de admisión y exclusión

Lista definitiva de admisión y exclusión

Propuesta de provisión y punuaciones obtenidas

Plaza nº 7103 - Área: Nutrición y Bromatología

Lista provisional de admisión y exclusión

Lista definitiva de admisión y exclusión

Propuesta de provisión y puntuaciones obtenidas