University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

Poden sol·licitar l’admissió per canvi d’estudis oficials i/o universitat:

a) Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitgen l’admissió en estudis oficials de grau i els siguen reconeguts un mínim de 30 crèdits..

b) Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya, que desitgen l’admissió en estudis oficials de grau i els siga reconegut un mínim de 30 crèdits.

Convocatòria d'accés per al curs 2022-2023

Resolució Grau Farmàcia

Resolució PDG

Resolució Graus NHD-CTA

 

El termini de sol·licitud d'admissió per al curs 2022-2023 serà de l'1 al 20 de juliol de 2022, mitjançant la Seu Electrònica UV.

Reglament sobre admissió amb estudis universitaris parcials.