University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

Documents i normativa

Informació del curs APRÈNTFG, que pot ser útil per a l'elaboració del treball fi de grau, ofertat pel Servei de Bibiloteques.

Coordinadora de Treball Fi de Grau:

Mónica Fernández Franzón (monica.fernandez@uv.es)

Curs acadèmic 2020-2021

nouPresentació TFG 2020-2021

SESSIÓ VIRTUAL INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU

▪    10 DE JUNY
✓  A LES 11.OO HORAS
✓  ENLLAÇ:

https://eu.bbcollab.com/guest/363cc8c5bba24455b82f13618e53866a

Per a poder matricular-se del Treball Fi de Grau l'estudiant haurà de tindre superats 160 crèdits entre assignatures bàsiques i obligatòries.

Autoproposta: Del 22 de juny al 10 de juliol de 2020

Els estudiants que vullguen presentar una autoproposta de Treball Fi de Grau hauran de posar-se en contacte amb el professor que enviarà el model d'autoproposta a la Secretaria del Departament corresponent i una còpia a: maria.m.gonzalez@uv.es

A la segona quinzena de setembre es publicarà a la web si estan acceptats o no.

Repetidors: Els estudiants repetidors han de confirmar amb el seu tutor que continuen amb el mateix treball Fi de Grau  i hauran de comunicar-ho per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es, abans del 15 setembre del 2020.

Important:  En cas que no siga acceptada la autoproposta del estudiante, així com els estudiants que no comuniquen que continuen amb el mateix treball del curs anterior, s'ordenaràn per ordre de nota per al dia de l'elecció.

Oferta: Els treballs oferits pels departaments es publicaran en la web en la segona quinzena de setembre.

Elecció del Treballpendent.

El llistat per ordre de nota per a l'elecció del Treball Fi de Grau es publicarà en l'última setmana de setembre. El criteri per a l'elecció es basa en la nota mitjana, en base 10, de l'expedient i el nombre de crèdits superats.

Termini de sol.licitud d'ampliació : del 25 de gener al 5 de febrer de 2021.

Curs acadèmic 2019-2020

Períodes de Defensa del treball fi de grau en Nutrició Humana i Dietètica 2019-2020:

25 octubre 2019 , 13 desembre 2019, 21 febrer 2020, 19 juny 2020, 10 juliol 2020, 28 juliol 2020, 17 setembre 2020i en cas excepcional, quan ho sol.liciten 5 o més estudiants.

Important: L'estudiant haurà de presentar tota la documentació, en la secretaria de la Facultat, 10 dies abans de la data en què vulga defensar el seu Treball Fi de Grau (3 exemplars de la memòria i 1 en format digital CD, full depòsit, i valoració del tutor en sobre tancat).

Documents i normativa