Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

La medalla de la Universitat de València és una distinció honorífica que es podrà atorgar a persones físiques, corporacions i entitats, per raó de llurs mèrits o dels rellevants serveis prestats a la nostra Universitat.
La medalla de la Universitat de València és circular i de bronze, amb un diàmetre de 70 mil·límetres, i s'ajustarà a allò que disposa el punt 3 de l'article 11è dels Estatuts.