Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

PAS

Anualment, la Universitat de València organitza un acte de reconeixement a les persones que han finalitzat la seua prestació de serveis professionals a la institució.

En aquest acte també es reconeix l’experiència professional acumulada per les persones que reuneixen quaranta anys de serveis prestats a la Universitat de València.

PDI

Anualment, la Universitat de València organitza un acte de reconeixement a les persones que han finalitzat la seua prestació de serveis professionals a la institució.

També es reconeix l’experiència professional acumulada per les persones que reuneixen quaranta anys de serveis prestats a la Universitat de València.

En aquest acte també es reconeix la llarga trajectòria investigadora dels professors i professores que han obtingut el reconeixement de sis sexennis investigadors per part pel Ministeri d’Educació.