Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

La missió de la Universitat de València explicita la raó de ser de la institució, atés el marc legal i estatutari. El procés de reflexió estratègica realitzat per definir el Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011 va donar lloc a la definició de la missió de la Universitat..

 

Entenem que aquest enunciat segueix plenament vigent, si bé la seua consecució requerirà objectius i línies d’acció diferents que centren l’atenció en els nous reptes i circumstàncies.

«La Universitat de València té com a missió formar professionals competents en l’àmbit europeu i fomentar una recerca de prestigi i d’impacte internacional que contribuïsca al desenvolupament de la nostra societat. La formació i la recerca fomenten les tasques que també realitza en l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura i en la reafirmació dels valors democràtics de la societat en general, i de la valenciana en particular.»