Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Estatuts de la Universitat de València [Aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOGV 3-8-2004) i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març de 2013 (DOCV 2-4-2013)].