Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Estudis

 1. Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998).
 2. Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010).
 3. Carta especial d'esportistes d'alt nivell de la Universitat de València. (JG 21-X-1999).
 4. Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009).
 5. Criteris generals per a l'adscripció de centres a la Universitat de València. (Claustre 10-XI-2011).
 6. Reglament d'adscripció, autorització d'ensenyaments, supervisió i tutela de l'activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat de València. (CG 20-XII-2011).
 7. Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011).
 8. Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012).
 9. Reglament de práctiques externes de la Universitat de València. (CG 26-VI-2012).
 10. Convocatòria extraordinària per a estudiants de plans d'estudi en procés d'extinció. (CG 28-VI-2011).
 11. Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua estrangera i el diploma de Mestre en valencià de la Universitat de València. (CG 24-VII-2014).
 12. Reglament d'impugnació de qualificacions (CG 29-IV-2008. Deroga la normativa d'impugnació d'exàmens JG 5-VI-2001).
 13. Reglament de Mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013. Deroga la Normativa d'intercanvi d'estudiants de la Universitat de València aprovada en JG 30-I-2002 i la Normativa específica de programes d'intercanvi en els estudis de màsters universitaris aprovada en CG 22-VII-2009).
 14. Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014).

Estudis d'extensió universitària

 1. Normativa de cursos d'extensió universitària. (JG 22-X-1991. Modificat JG 19-VII-1994. Modificat C.G. 22-VII-2003).
 2. Normativa reguladora de les activitats puntuals d'extensió universitària. (CG 26-IV-2007. Modificat CG 27-VII-2010).

Premis i honors acadèmics

 1. Reglament per a l'adjudicació dels premis extraordinaris de diplomat i llicenciat. (JG 2-IV-1987. Modificat JG 26-I-1988. Modificat JG 27-VI-1991).
 2. Reglament per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat. (CG 23-XII-2008. Modificat CG 21-XII-2012.-Deroga l'aprovat en CG 23-XI-2004, modificat CG 29-XI-2005, modificat CG 21-XII-2006).
 3. Barem per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat. (CG 21-XII-2012. Modificat CG 17-XII-2013. Deroga l'aprovat en CG 23-XI-2004, modificat CG 29-XI-2005).
 4. Reglament regulador dels treballs de fi de màster i de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. (CG 30-X-2012. Deroga l'anterior normativa aprovada en CG 6-V-2009).
 5. Reglament per al nomenament de doctors o doctores honoris causa. (CG 17-XII-2013. Deroga la Normativa per al nomenament de Doctor Honoris Causa aprovada en JG 30-IV-1998 i modificada 23-II-1999).
 6. Reglament de la Medalla de la Universitat de València. (JG 2-IV-1987. Modificat en JG 21-XII-2000).
 7. Reglament per a l'adjudicació de premis extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València. (CG 28-II-2012).