Universitat de ValènciaRegistre General Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 245/2012

Reglament de règim intern de l'Assemblea General d'Estudiants (AGE). (CG 27-XI-2012. Modificat CG 26-IV-2017)

ACGUV 137/2005

Reglament de gestió de cens d´associacions i col·lectius d´estudiants de la Universitat de València. (CG 14-VI-2005. Modificat CG 18-II-2019).

IUV 4/2024

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2024-2025.

RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València