Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Per tal que el personal investigador de la Universitat de València puga conèixer la situació econòmica dels seus projectes a través d'Internet, s'ha desenvolupat una aplicació en entorn WEB anomenada INVESWEB.

A través de l'aplicació es podrà comprovar l'estat d'execució de despeses i ingressos dels projectes d'Investigació:

  • Acumulats de les bosses de vinculació a nivell de projecte.
  • Codificació dels projectes (clau específica, nom del projecte, dígit d'IVA, orgànica GINSA, títol i altres dades del projecte)
  • Acumulats l'estat d'execució de despeses i ingressos d'un determinat projecte
  • Partides i acumulats per partida
  • Totals per naturalesa de la despesa
  • Conceptes i acumulats per concepte.
  • Modificacions pressupostàries realitzades en el pressupost de despeses a partir dels ingressos obtinguts pel projecte.
  • Modificacions pressupostàries pendents d'aplicar al pressupost de despeses a partir dels ingressos obtinguts pel projecte.
  • Operacions realitzades sobre les diferents partides