UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Col·laboratori UV

És un programa que està centrat en la promoció de la innovació i la creativitat entre l'estudiantat.

Característiques fonamentals del mateix:

  • Protagonisme central de l'estudiantat
  • Caràcter grupal i cooperatiu
  • Transversalitat
  • Fomenta la creativitat i la innovació tant socio-cultural com socio-tècnica.

 

Alguns d'aquestos CoLaboratoris* per al curs 2021-2022 son una formació reconeguda  amb  2 crèdits ECTS i acreditada per la Universitat de València.

Tenen unes taxes de 27,34 euros cadascú. Va dirigir al estudiant de la Universitat de València.

Automatricula Col·laboratori UV

 

UV Col·laboratori (preu 27.34 euros) Coordinació Dates/Crèdits
Reconeguts amb 2 crèdits ECTS*    

UV COL·LABORATORI:  Els Fets de Pau i Tecla, un modelo d’ideal femení (2 crèdits ECTS)

14-18 Nov.Sala de Mapas – Dep. Filologia Clàssica

16-20h. Fac. Filologia

Dirigido a Graduados y estudiantes del Grado de Filología Clásica

Automatrícula

 

 

 

UV COL·LABORATORI:

CREALAB: TALLERS CREATIUS PER A LA SOSTENIBILITAT (2 Crèdits ECTS)

Taller Online: 14 Octubre 10 a 12 h

Taller Presencial: 25 Novembre. 10 a 14h.

Sala Seminari. Fac.Geografia i Història

Automatrícula

Ruta:  Identifiqueu-vos-Accés amb usuari i contrasenya uv (Donar-se d'alta per primera vegada indicant telèfon, email alternatiu, etc) per a veure l'oferta de cursos

Ángel Narro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavi Calvo

Iole Carollo

Hend Ben Mansour

Valeria Camarata

Nina Adelaida Olczak

Fitxa

Cartell

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/crealab/

Fitxa

 

     

UV COLABORATORIO: Spatia als Ludi Saguntini(2 créditos ECTS)

Dirigit a Graduados y estudiantes del Grado de Filologia Clásica, y otras Filologias y Historia Antigüa.

25Feb al 6 Mayo 2023.

Aula didáctica de Cultura clàssica a Sagunt.

Dept. Filologia, Lvdi Sagvntini– Sagunt

Automatrícula

Prof.Fernando Pérez Lambás Fitxa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ASSIGNATURES DE RELACIONS DE GÈNERE

El Servei d'Extensió Universitària amb l'Institut Universitàri d'Estudis de la Dona, gestiona la matricula de les següents Assignatures de Relacions de Gènere:

  • Relacions de Gènere, Salut i Societat
  • Relacions de Gènere, Pensament, Història i Societat
  • Relacions de Gènere, Polítiques, Ciutadania i Societat
  • Relaciones de Gènere, Ciencia, Tecnologia i Societat

Son 4 assignatures de Relacions de Gènere, adaptades a cada branca de coneixement, i es podran incorporar a l'expedient acadèmic com activitats de participació de 6 crèdits ECTS.
 

Automatrícula

Ruta:  Identifiqueu-vos-Accés amb usuari i contrasenya uv (Donar-se d'alta per primera vegada indicant telèfon, email alternatiu, etc) per a veure l'oferta de cursos

Més informació en el Institut Universitari d'Estudis de la Dona
 


CURSOS DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ

Amb el Servei de Biblioteques i Documentació i el Servei d'Informàtica gestionem la matrícula del cursos online-Activitats de Participació:

  • Mod 1. Aprèn competències digitals: cerca i utilitza la informació correctament. (Reconeixement de 1,5 ECTS per a estudiants de grau*)
  • Mod 2. Aprèn a fer el treball fi de grau (TFG): Font i organització de la informació. (Reconeixement de 1,5 ECTS per a estudiants de grau*)

*Consulta llistat de graus amb reconeixement de crèdits en https://uv-es.libguides.com/cursosApren/Creditos

 

Automatrícula

Ruta:  Identifiqueu-vos-Accés amb usuari i contrasenya uv (Donar-se d'alta per primera vegada indicant telèfon, email alternatiu, etc) per a veure l'oferta de cursos


ASSIGNATURA D'ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT

També oferim una assignatura d'Estudis de Sostenibilitat reconeguda amb 3 crèdits ECTS del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat.

 

Automatrícula

Ruta:  Identifiqueu-vos-Accés amb usuari i contrasenya uv (Donar-se d'alta per primera vegada indicant telèfon, email alternatiu, etc) per a veure l'oferta de cursos

Instruccións matrícula cursos

Activitats de participació reconegudes ambs crèdits ECTS

Tel:info:

96 386 4176

96 398 3967

623 036 997

696 060 571

Correo Electrònic: cursosextensio@uv.es