Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Normativa de Certificacions del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

 

Activitats realitzades pel personal de la Universitat de València (PDI o PAS) 

Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, es podran obtindre pel personal intern de la Institució de manera telemàtica accedint des de la pàgina web de l’SFPIE de la Universitat de València www.uv.es/sfpie.

L'expedició de certificats amb validesa externa comporta el pagament d'una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana. El personal de la Universitat de València (PDI o PAS) podrà sol·licitar certificats d'activitats formatives per a ús intern en la Universitat de València, les quals no comportaran el pagament de l'esmentada taxa per certificacions acadèmiques.

Fes "click" ací per veure com obtindre un certificat de manera telemàtica.

 

Activitats realitzades per usuaris no vinculats amb la Universitat de València 

Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, realitzades per usuaris no vinculats amb la Universitat de València es poden demanar i rebre per correu electrònic, seguint les indicacions que es detallen a continuació

L’expedició de certificats comporta el pagament d’una taxa per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Generalitat Valenciana.

1.- La persona interessada adreçarà al personal de la secretaria de l’SFPIE una petició per correu electrònic sfp-cursos@uv.es indicant:

- Nom i cognoms de la persona sol·licitant.

- DNI (amb lletra).

- Títol de l’activitat que vol certificar i any de realització de l’activitat.

- Adreça electrònica (per enviar-li l’imprès per al pagament de la taxa i, en el seu cas, el certificat sol·licitat).

2.- La petició s’acompanyarà d’una còpia del document d’identitat.

3.- El personal de la secretaria de l’SFPIE enviarà per correu electrònic a l’interessat l’imprès per al pagament de la taxa del certificat.

4.- Una vegada abonada la taxa, la persona interessada enviarà per correu electrònic sfp-cursos@uv.es al personal de la secretaria de l’SFPIE el resguard bancari del pagament.

5.-El personal de la secretaria de l’SFPIE enviarà el certificat per correu electrònic a la persona interessada.