Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

PREVENCIÓ DE RISCOS DE CORRUPCIÓ EN LA GESTIÓ PÚBLICA

Destinataris PAS
Modalitat d'impartició Presencial
Llengua Castellà
Durada total 15
Durada presencial 15
Programa Oferta pròpia -SFPIE
Modalitat formativa Curs
Curs acadèmic 2021-2022
Edició 01
Any del pla de formació 2022
Data d'inici del curs 02/02/2022
Data de finalització del curs 02/03/2022
Data d'inici d'inscripció 15/12/2021
Data de finalització d'inscripció 23/12/2021
Sessions
Sessió Data i hora d'inici Data i hora de finalització Aula Ubicació
1 02/02/2022 10:00 02/02/2022 13:00 Aula 1.1 SFPIE
2 09/02/2022 10:00 09/02/2022 13:00 Aula 1.1 SFPIE
3 16/02/2022 10:00 16/02/2022 13:00 Aula 1.1 SFPIE
4 23/02/2022 10:00 23/02/2022 13:00 Aula 1.1 SFPIE
5 02/03/2022 10:00 02/03/2022 13:00 Aula 1.1 SFPIE
Perfil professional destinataris
Dirigit a personal que participe en processos de contractació administrativa. Nota: Per a l'adjudicació de les places disponibles en aquesta primera edició tindrà preferència el personal adscrit al Servei de Contratació Administrativa.
Criteris de selecció

Se seleccionarán las persones participantes de acuerdo con los criterios siguientes:

- Para aquellos cursos que tengan requisitos específicos, se tiene que comprobar que efectivamente las personas solicitantes los reúnen.

- Se otorgará preferencia a las peticiones de aquellas personas solicitantes que no hayan realizado cursos de características parecidas en los últimos tres años.

- Así mismo, se otorgará preferencia a aquellos que no hayan realizado cursos de formación en los últimos tres años.

- En caso de empate entre solicitantes en aplicación de los anteriores criterios, habrá que ajustarse al riguroso orden de entrada de las solicitudes (día y hora de presentación)

Professorat no UV

Joan A. Llinares Gómez

Director de l’Agència Valenciana Antifrau

Anselm Bodoque Arribas

Cap del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau

Irene Bravo Rey

Cap del Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau

​​​​​​​Pilar Moreno García

Tècnica de formació del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau

​​​​​​​Marita Oliver Carbonell

Tècnica de formació del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau

Continguts

Primer mòdul (3 hores)

TEMA: El sistema institucional contra la corrupció a Espanya: l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i independència.

METODOLOGIA: conferència i debat

Segon mòdul (3 hores)

TEMA: Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública.

METODOLOGIA: conferència i debat

Tercer mòdul (3 hores, dividides en dos parts d’una hora i mitja)

TEMA: El cicle de la lluita contra la corrupció-I: la importància de la integritat pública i els sistemes de control

TEMA: El cicle de la lluita contra la corrupció-II: alertes, denúncies i investigacions.

METODOLOGIA: conferència i debat

 

Quart mòdul (3 hores)

TEMA: Els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya

METODOLOGIA: conferència i debat

Cinqué mòdul (3 hores, dividides en dos parts d’una hora i mitja)

TEMA: La integritat pública i la detecció dels riscos més habituals

METODOLOGIA: conferència, audiovisual, taller i debat

Criteris i procediment d'avaluació de l'activitat

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a

Inscripció