Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les ajudes per a l’adquisició d’equipament informàtic/tecnològic de la Universitat de València tenen per objectiu facilitar el seguiment de la docència no presencial de l’estudiantat més vulnerable durant la situació d’emergència sanitària i econòmica originada pel COVID-19. Atès que en el primer quadrimestre del curs 2020-2021 la docència pot continuar impartint-se en línia, des del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius s’ha apostat per impulsar aquestes ajudes directes a l’estudiantat per a l’adquisició permanent d’equipament informàtic i tecnològic. Es pretén, així, contribuir a reduir la bretxa digital entre el nostre estudiantat i garantir la igualtat d’oportunitats.

Les ajudes van destinades a l’estudiantat de la Universitat en situació de vulnerabilitat econòmica.

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs 2020-2021, en estudis oficials de grau i de màster i estudiantat de doctorat. En el cas dels màsters oficials interuniversitaris, per accedir a aquestes ajudes, cal haver formalitzat la matrícula i pagat les taxes corresponents a la Universitat de València.

Període de sol·licitud

De l'1 al 30 d'octubre de 2020.

Dotació econòmica

El pressupost total autoritzat per aquesta convocatòria ascendeix a 50.000 €, que seran adjudicats i distribuïts segons els criteris establerts en la convocatòria.

Les ajudes consisteixen en:

a) 90 ajudes per un import màxim de 500 € per a l’adquisició d’un ordinador o tauleta.

b) 100 ajudes per un import màxim de 50 € per a despeses destinades a assegurar la connectivitat suficient als recursos digitals (contractes de dades o augment de les dades contractades) o per a l’adquisició de web-cams, micròfons, amplificadors de senyal o equipament semblant necessari per al seguiment de la docència en línia.

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

  • Estar matriculat en centres propis de la Universitat de València, en títols oficials de grau i de màster amb un mínim de 30 crèdits en el curs 2020-2021 o en un programa de doctorat. Aquest nombre mínim de crèdits no és exigible quan per acabar els estudis reste un nombre de crèdits inferior.
  • No disposar dels mitjans informàtics o tecnològics adequats per seguir la docència en línia com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients de la unitat familiar.
  • Que l’adquisició de l’equipament s’haja produït entre el 16 de març de 2020 i la finalització del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

  • Accés al formulari  de sol·licitud. Termini tancat.
  • Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud:

a)  Documents justificatius, factures o tiquets, de les despeses objecte de les ajudes, en què s’especifique de manera clara el concepte, i que estiguen a nom de l’estudiant o de qualsevol membre de la unitat familiar.

b)  Documentació justificativa de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar, tal i com s’explica en la convocatòria.

c) DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar.

Cal presentar tota la documentació en una carpeta comprimida o en un únic document.

La presentació de la sol·licitud de l’ajuda implica l’autorització a la Universitat de València per a efectuar les comprovacions que considere oportunes mitjançant l’Agència Tributària.

3. Concessió i pagament de les ajudes

Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a ajudestic@uv.es.