Universitat de ValènciaServei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria de préstec d’ordinadors, un portàtil per al curs, pretén contribuir a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats entre l’estudiantat de la Universitat de València. La cessió de portàtils és per a tot un curs acadèmic.


Convocatòria 2024-2025

Persones destinatàries


Estudiantat matriculat en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València en el curs 2024-2025, que haja sol·licitat les beques de caràcter general, per al curs acadèmic 2024-2025, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i haja obtingut l’informe favorable sobre el compliment dels requisits econòmics.

Període de sol·licitud


Del 9 de setembre al 4 d’octubre de 2024, a les 14:00.

Distribució dels ordinadors portàtils


Les ajudes consisteixen en la cessió temporal de:

a) 10 ordinadors portàtils per a persones que en el curs 2024-2025 es matriculen en primer curs d’estudis de grau per primera vegada en centres propis de la Universitat de València.

b) 30 ordinadors portàtils per a persones que en el curs 2024-2025 es matriculen en un curs diferent de primer per primera vegada en estudis oficials de grau en centres propis de la Universitat de València.

Requisits


Per tal d’obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

 1. Haver sol·licitat, per al curs acadèmic 2024-2025, les beques de caràcter general per a estudis post obligatoris convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i haver obtingut l’informe favorable sobre el compliment dels requisits econòmics.
 2. Haver estat matriculat d’un mínim de 18 crèdits en el curs acadèmic 2023-2024 en estudis oficials de grau. En el cas de l’estudiantat que haguera tingut autorització de matrícula parcial, la matricula mínima haurà d’haver sigut de 12 crèdits.
  Aquest requisit no serà aplicable a l’estudiantat matriculat de primer per primera vegada en el curs 2024-2025 en estudis oficials de grau.
 3. Estar matriculat d’un mínim de 18 crèdits en el curs 2024-2025. En cas de l’estudiantat amb autorització de matrícula parcial per a aquest curs, caldrà una matricula mínima de 12 crèdits.
  El mínim de crèdits  no és exigible en el cas de les persones a les quals, per acabar els estudis, els reste un nombre de crèdits inferior a aquest mínim, o quan per aplicació de la reglamentació pròpia de la Universitat de València no es puguen matricular del mínim indicat.
 4. Tenir una nota mitjana de 5,00 a data 30 de setembre 2024.

Criteris d’ordenació


Les sol·licituds presentades s’ordenaran segons les qualificacions següents:

 • Estudiants matriculats en un curs distint de primer de grau per primera vegada: segons la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic complet a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. 
 • Estudiants de primer de grau per primera vegada: segons la Nota d’Accés a la Universitat (NAU) .

Els portàtils s’assignaran, per ordre, fins esgotar les unitats disponibles.


Fases del procediment i documentació


1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica de la Universitat de València [Pendent].

La presentació de la sol·licitud de l’ajuda implica l’autorització a la Universitat de València per a efectuar les comprovacions que considere oportunes per verificar el compliment dels requisits.

3. Concessió, recollida i devolució dels equips

 • Resolució d'adjudicació [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].
 • Els ordinadors es recolliran a l’oficina del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi) de Blasco Ibàñez (Espai Vives, Avinguda Blasco Ibáñez, 23 València) durant els 10 dies hàbils posteriors a la resolució definitiva de concessió, que està prevista per al mes d’octubre de 2024.
 • L’equipament s’haurà de retornar al mateix lloc abans del 10 de setembre de 2025.


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a portatils.estudiants@uv.es.