Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les borses de viatge estan destinades a  l’estudiantat de la Universitat de València per a  realitzar activitats formatives fora de la comarca d’estudis o de residència i tenen per objectiu facilitar-ne la mobilitat i la participació en activitats de caràcter complementari a la seua formació acadèmica.

Les activitats objecte d’aquestes ajudes (jornades, cursos, congressos, cursos d’estiu, reunions o altres iniciatives de caràcter acadèmic) han d’estar relacionades amb l’àrea d’estudi de la persona sol·licitant. 


Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en estudis oficials de grau i de màster. 

Termini de sol·licitud

Aquesta convocatòria oberta té dues resolucions. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 • Primera fase de resolució, per a activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 de gener de 2022: el termini de presentació de sol·licituds s’obre l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i s’acaba el 31 de març de 2022, ambdós inclosos.
 • Segona fase de resolució, per a activitats realitzades entre l’1 de febrer i el 31 d’agost de 2022: el termini de presentació de sol·licituds és des del 20 de juny fins al 12 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Dotació econòmica

En funció de la destinació s’assignen entre 30 i 285 euros, als quals cal afegir 25 euros per cada dia de durada de l'activitat (fins a un màxim de 31 dies).  

Requisits de les activitats 

Per tal d'optar a les borses de viatge, les activitats per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents: 

 • Desenvolupar-se de manera puntual entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 de gener de 2022, per al primer període de sol·licitud; o entre l’1 de febrer i el 31 d’agost de 2022, per al segon.
 • Realitzar-se ininterrompudament i tenir una durada no superior a 31 dies. 
 • Haver finalitzat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
 • Tenir un contingut i un objectiu acadèmics i formatius vinculats als estudis que la persona sol·licitant curse a la Universitat de València.
 • ​Desenvolupar-se fora de la comarca de residència i de la comarca on estiga situat el campus dels estudis universitaris.Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica de la UV.
 • Programa de l’activitat i certificat d’assistència emès per l’entitat organitzadora de l’activitat (amb especificació de les dates i lloc de l’activitat).
 • Informe acadèmic que acredite el caràcter formatiu de l'activitat (aquesta activitat no pot tindre caràcter obligatori per al pla docent d'una assignatura o mòdul de la titulació que s'està cursant).
 • Factures i tiquets justificatius de les despeses d'allotjament, transport (només d'anada i tornada a la localitat on es realitza l'activitat) i pagament de la inscripció o matrícula en l'activitat objecte de l'ajuda.
 • Document de titularitat del compte bancari.

3.- Concessió i pagament de l'ajudaHi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més a més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a borsesviatge@uv.es