Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes econòmiques destinades a facilitar la mobilitat de l’estudiantat de la Universitat de València per a participar en activitats de caràcter complementari a la seua formació, com ara jornades, cursos, cursos d’estiu, congressos, reunions o altres activitats de caràcter acadèmic, sempre que estiguen relacionades amb la seua àrea d’estudi


Convocatòria 2023-2024

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en estudis oficials de grau i de màster. 

Termini de sol·licitud

Els terminis de presentació de sol·licituds, són els següents:     

 • Primer període: per a activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 29 de febrer de 2024. El termini de presentació de sol·licituds s’obri l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i s’acaba el 30 de maig de 2024, inclusivament.
 • Segon període: per a activitats realitzades entre l’1 de març de 2024 i la data de finalització dels curs acadèmic a efectes de tancament d’expedient (13 de setembre de 2024 per als estudis de grau i 20 de setembre de 2024 per als estudis de màster). El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de juliol al 30 de setembre de 2024, inclusivament.

Dotació econòmica

En funció de la destinació s’assignen entre 30 i 285 euros, als quals cal afegir 25 euros per cada dia de durada de l'activitat (fins a un màxim de 21 dies).  

Requisits de les activitats 

Les borses de viatge es demanen per a activitats ja realitzades que complisquen els requisits següents:

 • Realitzar-se ininterrompudament. 
 • Haver finalitzat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
 • Tenir un contingut i un objectiu acadèmics i formatius vinculats als estudis que la persona sol·licitant estiga cursant en la Universitat de València.
 • ​Desenvolupar-se fora de la comarca de residència i de la comarca on estiga situat el campus dels estudis universitaris.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica de la UV.
 • Programa de l’activitat i certificat d’assistència emès per l’entitat organitzadora de l’activitat (amb especificació de les dates i lloc de l’activitat).
 • Informe acadèmic que acredite el caràcter formatiu de l'activitat (aquesta activitat no pot tindre caràcter obligatori per al pla docent d'una assignatura o mòdul de la titulació que s'està cursant).
 • Factures i tiquets justificatius de les despeses d'allotjament, transport (només d'anada i tornada a la localitat on es realitza l'activitat) i pagament de la inscripció o matrícula en l'activitat objecte de l'ajuda.
 • Document de titularitat del compte bancari.

3. Concessió i pagament de l'ajuda

 • Resolució d’adjudicació [tauler oficial de la UV]. PENDENT


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més a més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a borsesviatge@uv.es