Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Taller d’iniciació a la poesia on ens aproparem al llenguatge poètic, entenent la poesia com “paraules per a ser cantades”. A partir dels versos d’altres, de poetes que escriuen en valencià i castellà i d’altres tradicions, descobrirem les possibilitats del treball amb la paraula i el vers per tal de trobar la manera justa de dir alguna cosa. 

Ensenyar a escriure poesia és una aspiració gairebé tan quimèrica com escriure’n, però hi ha tota una sèrie d’elements, com les figures retòriques, que sí que es poden aprendre i que ens acosten al nucli, allà on naix el poema. Aquest és l’itinerari que us proposem mitjançant la pràctica de la lectura i l’escriptura.


Professora: Begonya Mezquita

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (1991). Actualment, és professora de Llengua i Literatura Catalanes. Autora dels llibres El perfecte somriure (1989), I Premi Vila de Mislata, Entre la distància exacta i la nit (1991), Signes de terra (1999), Una illa (2007) i Parlen els ulls (2014), i de les “plaquettes” Badalls d'estiu (1990) i L'any de les atzavares (1994). Els seus poemes apareixen a Dotze poetes joves valencians (2000) i en diverses edicions col·lectives. En 2012, participa en l'intercanvi poètic "Veus paral·leles" entre poetes catalans i eslovens, raó per la qual alguns dels seus poemes foren traduïts a aquesta llengua. Col·labora amb crítiques literàries a la revista digital Trapezi

Parlen els ulls (2014) reprèn alguns dels motius i formes característics de la seua poesia: la freqüent presència del record com a eina de construcció poètica, la transformació de la realitat immediata en una font inesgotable de percepcions i visions poètiques molt personals, la tombarella semàntica que ens sorprèn tothora i l'eloqüència vivacíssima de les imatges. I el més significatiu: la identitat de la dona que viu en cada poema, en un diàleg constant amb ella mateixa i el que l'envolta, l'art d'estimar amb què la paraula troba els seus sentits multiformes.


Modalitat

Taller presencial de 25 h impartit en 10 sessions de dues hores i mitja de durada.


Dates

  • Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2022.
  • Sessions: 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2022.
  • Horari: de 16:30 a 19:00.


Lloc

Aula de formació del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), primer pis de l’Aulari III (Av. Menéndez Pelayo, s/n).


Llengua

Valencià/castellà.


Recursos

Tota la documentació necessària per a realitzar el taller estarà disponible en Aula Virtual. A més, si el professorat ho considera oportú, es podrà utilitzar l’Aula Virtual per a la realització dels exercicis o tasques proposats.


Reconeixement acadèmic

El taller té un reconeixement d’1 crèdit ECTS sempre que es puga constatar l’assistència a almenys el 80 % de les sessions i es realitzen els exercicis proposats pel professorat. La no assistència haurà de ser justificada documentalment.


Inscripció

Consulteu ací les condicions de matrícula i els terminis d’inscripció.