Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La matrícula en els cursos d’Aula oberta d’escriptura creativa es fa mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. A continuació s’expliquen les condicions i terminis per al curs 2023-2024.

Inscripció

  • Accés al formulari d'inscripció en la Seu Electrònica UV.
  • Estudiantat de la Universitat de València i de La Nau Gran: de l'11 de setembre al 2 d’octubre de 2023, a les 14:00 h.
  • Públic en general: del 26 de setembre al 2 d’octubre de 2023, a les 14:00 h.

Places

Per a cada taller hi ha 22 places que es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Taxes

Cada taller té un preu de 36,75 €. Aquesta taxa cal abonar-la en el moment de la matrícula mitjançant targeta bancària.

Renúncia a la matrícula d’un taller

Es pot renunciar a la matrícula d’un taller ja abonat. Per obtenir la devolució del 75 % de les taxes cal que seguiu el procediment següent:

  1. Comuniqueu la renúncia al Servei d'Informació i Dinamització (Sedi) abans del 28 de setembre de 2023 mitjançant un correu electrònic a aulaoberta@uv.es.
  2. Presenteu en el Registre General de la Universitat o en qualsevol dels registres auxiliars dels centres, abans del 16 d’octubre de 2023, la sol·licitud de devolució amb la indicació dels motius de la renúncia. Cal adjuntar les dades bancàries de la persona sol·licitant mitjançant qualsevol document que acredite la titularitat o cotitularitat del compte.
    També es podrà fer ús de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adreçant-vos a Universitat de València, Servei d'Informació i Dinamització (Sedi).

Cancel·lació de tallers

Els tallers que no arriben a un mínim de participants podran ser cancel·lats a criteri de l’organització. En aquest cas, les persones matriculades en l’activitat cancel·lada podran canviar la matrícula per la d’un altre taller (si hi ha places disponibles) o obtenir la devolució de les taxes de matrícula.