Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Els Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació es convoquen anualment per promoure i dinamitzar la creació literària entre els estudiants i les estudiantes de les universitats públiques valencianes.

És un certamen impulsat per la Delegació d’Estudiants i organitzat pel Servei d’Informació i Dinamització d'Estudiants (Sedi), amb la col·laboració de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i les Aules de Narratives, de Poesia, d’Arts Escèniques i de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Societat.

 

Convocatòria 21a edició


Termini de presentació

Del 19 de febrer al 25 d'abril a les 14 hores (DOGV del 16 de febrer de 2024).


Presentació dels originals

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en la Seu Electrònica UV.

  • L'estudiantat de la Universitat de València ha d’accedir-hi des d’“Usuari de la Universitat”.
  • L’estudiantat d’altres universitats valencianes ha d’accedir-hi des de “Sistema Cl@ve” o donar-se d’alta en la Seu Electrònica UV; en aquest cas, han d’accedir-hi des d’“Usuari de la Seu” i, una vegada dins, fer clic en “Sol·licita accés” i seguir les indicacions de la plataforma. Instruccions per a donar-se d'alta com a usuari/ària de la Seu Electrònica UV, [PDF]

A més de l'obra que es presenta als premis, les persones que no estudien a la Universitat de València hauran d'annexar una còpia del seu document d'identificació (DNI o passaport) i del document que acredite la condició d'estudiant/a en el curs 2023-2024 (per exemple una còpia de la matrícula).


Participants

Hi pot participar l’estudiantat matriculat en alguna de les universitats públiques valencianes durant el curs acadèmic 2023/2024, en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també hi pot participar l’estudiantat matriculat el curs 2023/2024 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

  • Les persones participants no poden superar els 35 anys d’edat a data de 31 de desembre de 2024.
  • L’autoria pot ser individual o col·lectiva. En cas de ser col·lectiva, tots els autors han de complir els requisits establerts.
  • Un mateix autor o autora, així com també qualsevol dels membres d’un col·lectiu, només pot participar amb una obra en una única modalitat.
  • Les persones premiades en edicions anteriors no es poden presentar, a cap de les modalitats, en les cinc edicions següents.


Obres

Les modalitats d’aquests premis són sis: poesia en valencià, poesia en castellà, narrativa en valencià, narrativa en castellà, teatre i guió de curtmetratge. En les modalitats de teatre i guió de curtmetratge, les obres poden ser presentades en valencià o en castellà.

Les obres han de ser originals i inèdites en qualsevol suport i no han d’haver estat premiades en cap altre certamen o convocatòria de premis. En la modalitat de teatre, els textos no han d’haver estat estrenats. En la modalitat de guió de curtmetratge, el guió no pot pertànyer a un curt ja realitzat ni ser un guió adaptat. El tema de les obres és lliure.

Pel que fa a l’extensió, les obres presentades en cada una de les modalitats han de complir les condicions següents:

a) Poesia (valencià i castellà): els poemaris han de tenir una extensió mínima de 125 versos i màxima de 200 versos, en lletra Times New Roman de 12 punts.

b) Narrativa (castellà i valencià): els textos han de tenir una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 20 pàgines DIN-A4, amb marges esquerre i dret de 3 cm i superior i inferior de 2,5 cm, interlineat d’1,5 i lletra Times New Roman de 12 punts.

c) Teatre: les peces teatrals han de tenir una extensió mínima de 20 pàgines i màxima de 30 pàgines DIN-A4, amb marges esquerre i dret de 3 cm i superior i inferior de 2,5 cm, interlineat d’1,5 i lletra Times New Roman de 12 punts. Les acotacions poden tenir un format diferent de la resta del text, però s’inclouran en el còmput de l’extensió.

d) Guió de curtmetratge: els guions han de tenir una extensió màxima de 30 pàgines DIN-A4, amb marges normals, interlineat simple i lletra Courier o Courier New de 12 punts. Han d’anar precedits d’una pàgina que incloga la sinopsi i una breu presentació de la idea del projecte (no inclosa en el còmput de l’extensió), i han d’estar destinats a la realització d’un curtmetratge de durada no superior a 30 minuts. Les acotacions poden tenir un format diferent de la resta del text, però s’inclouran en el còmput de l’extensió.

Cada obra s’ha de presentar encapçalada per un lema o títol que la identifique, escrit en la primera pàgina, i no ha d’incloure cap indicació o referència que puga revelar-ne l’autoria. Les obres s’han de presentar en format PDF i Word, amb les pàgines numerades. L’organització garanteix la confidencialitat de les dades personals perquè els jurats només tinguen accés a les obres identificades exclusivament amb el lema o el títol.


Premis

En cadascuna de les modalitats s’estableix un únic premi de 1.000 euros.


Edició i producció de les obres premiades

En les modalitats de poesia, narrativa i teatre, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de la Universitat de València s’encarrega de la publicació de les obres guardonades.

En la modalitat de guió, si el curtmetratge es produeix abans de desembre de 2025, es pot obtenir una ajuda per a la producció de 2.000 €.


Bases

Consulteu les bases de la convocatòria al Tauler oficial de la Universitat de València.


Hi tens dubtes?

Podeu fer les vostres consultes a dinamitzacio@uv.es