Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Els Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació es convoquen anualment per promoure i dinamitzar la creació literària entre els estudiants i estudiantes de les universitats valencianes.

És un certamen organitzat pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) amb la col·laboració de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, les Aules de Literatura, d’Arts Escèniques i de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Esport, Edicions 96 i la Colección Teatro Siglo XXI.

Termini de presentació

Del 8 de març al 23 d’abril de 2021, a les 14:00. 
 

Presentació dels originals

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València.

  • Els estudiants de la Universitat de València han d’accedir-hi des d'“Usuari de la universitat”.
  • Els estudiants d’altres universitats valencianes han de donar-se d’alta en la seu electrònica. Per a això, han d’accedir-hi des de “Usuari de la SEU” i, una vegada dins, cal fer clic en “Sol·licita l’accés” i seguir les indicacions de la plataforma.

A més de l'obra que es presenta als premis, els candidats que no siguen estudiants de la Universitat de València hauran d'annexar una còpia del seu document d'identitat (DNI o passaport) i del document que acredite la condició d'estudiant en el curs 2020-2021 (per exemple una còpia de la matrícula).

Participants

Hi pot participar l’estudiantat matriculat en alguna de les universitats valencianes durant el curs acadèmic 2020/2021, en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també hi pot participar l’estudiantat matriculat el curs 2020/2021 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

Les persones participants no poden superar els 35 anys d’edat a data de 31 de desembre de 2021.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva. En cas de ser col·lectiva, tots els autors han de complir els requisits establerts.

Un mateix autor o autora, així com també qualsevol dels membres d’un col·lectiu, només pot participar amb una obra en una única modalitat.

Les persones premiades en edicions anteriors no es poden presentar, a la mateixa modalitat, en les dues edicions següents.

Obres

Les modalitats d’aquests premis són: poesia en valencià, poesia en castellà, narrativa en valencià, narrativa en castellà, teatre i guió de curtmetratge. En les modalitats de teatre i guió de curtmetratge, les obres poden ser presentades en valencià o en castellà.

Les obres han de ser originals i inèdites en qualsevol suport i no han d’haver estat premiades en cap altre certamen o convocatòria de premis. En la modalitat de teatre, els textos no han d’haver estat estrenats. En la modalitat de guió de curtmetratge, el guió no pot pertànyer a un curt ja realitzat ni ser un guió adaptat. El tema de les obres és lliure.

Pel que fa a l’extensió, les obres presentades en cada una de les modalitats han de complir les condicions següents:

a) Poesia (valencià i castellà): els poemaris han de tenir una extensió mínima de 125 versos i màxima de 200 versos, en lletra Times New Roman de 12 punts.

b) Narrativa (castellà i valencià): els textos han de tenir una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 20 pàgines DIN-A4, amb marges normals, interlineat d’1,5 i lletra Times New Roman de 12 punts.

c) Teatre: les peces teatrals han de tenir una extensió mínima de 20 pàgines i màxima de 30 pàgines DIN-A4, amb marges normals, interlineat d’1,5 i lletra Times New Roman de 12 punts. Les acotacions poden tenir un format diferent de la resta del text, però s’inclouran en el còmput de l’extensió.

d) Guió de curtmetratge: els guions han de tenir una extensió màxima de 30 pàgines DIN-A4, amb marges normals, interlineat simple i lletra Courier o Courier New de 12 punts. Han d’anar precedits d’una pàgina que incloga la sinopsi i una breu presentació de la idea del projecte (no inclosa en el còmput de l’extensió), i han d’estar destinats a la realització d’un curtmetratge de durada no superior a 30 minuts. Les acotacions poden tenir un format diferent de la resta del text, però s’inclouran en el còmput de l’extensió.

Cada obra s’ha de presentar encapçalada per un lema o títol que la identifique, escrit en la primera pàgina, i no ha d’incloure cap indicació o referència que puga revelar-ne l’autoria. Les obres s’han de presentar en format PDF i Word amb les pàgines numerades. L’organització garanteix la confidencialitat de les dades personals perquè els jurats només tinguen accés a les obres identificades exclusivament amb el lema o el títol.

Premis i edició de les obres

S’estableixen els següents premis per a cadascuna de les modalitats:

a) Poesia (valencià i castellà): es concedeix un únic premi a un poemari en cada una de les llengües. El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.000 € i la publicació del poemari premiat.

b) Narrativa (valencià i castellà): es concedeix un únic premi a una narració breu en cada una de les llengües. El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.000 € i la publicació de la narració premiada.

c) Teatre: es concedeix un únic premi a una peça teatral. El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.000 € i la publicació del text premiat.

d) Guió de curtmetratge: es concedeix un únic premi a un guió de curtmetratge amb una dotació econòmica de 1.000 €. A més, si el curtmetratge es produeix abans de desembre de 2022, s'obtindrà una ajuda per a la producció de 2.000€.

Bases íntegres

Consulteu les bases íntegres de la convocatòria al Tauler oficial de la Universitat de València.

Teniu dubtes?

Podeu fer les vostres consultes a dinamitzacio@uv.es