Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

OBJECTIU: gestionar la neteja i descontaminació de la roba de treball dels laboratoris de la Universitat de València

DESTINATARIS: personal de la Universitat (PAS, PDI i becaris) que treballa als laboratoris i està exposat a agents químics perillosos, cancerígens o mutàgens, i també a agents biològics.

SERVEI

Es realitza un servei integral de lloguer i manteniment de la roba de treball. L’empresa que s’ha contractat posa a disposició de cada usuari tres peces de roba, amb nom i codi (ocult), i amb el logotip de la Universitat a la butxaca.

ALTES, BAIXES I TRASLLATS

Per a sol•licitar l'alta, i comunicar la baixa o el trasllat heu d'emplenar el formulari electrònic i enviar-lo a la adreça de correu electrònic següent: higiene@uv.es

SOL·LICITUD D’ALTA

Recordeu descarregar i guardar abans d'emplenar-ho.

  • Formulari de sol·licitud d'alta
  • En  cas de no haver emplenat i enviat el formulari d'exposició a agents químics i/o biològics, és imprescindible el seu enviament, juntament amb la sol·licitud d'alta, l'enllaç de la qual, trobareu ací: Formulari d'exposició  

Recordeu que les peces de roba que es faciliten no són propietat de l'usuari. Per tant, quan acabeu la relació contractual amb la Universitat heu de comunicar la baixa i tornar la roba.

COMUNICACIÓ DE BAIXA

Quan una persona es dóna de baixa en el programa, ha de comunicar la baixa i tornar tota la roba, ja que la empresa contractada imputa un cost per peça extraviada. Formulari de baixa

COMUNICACIÓ DE TRASLLAT DE PUNT DE RECOLLIDA

En el cas de trasllat a un altre punt de recollida per canvi de lloc de treball, heu d'emplenar aquest formulari de trasllat i envIar-lo a higiene@uv.es

INCIDÈNCIES

Per a qualsevol altre tipus d'incidència, contacteu amb la persona encarregada del punt de recollida, que tramitarà la incidència a l'empresa contractada o al Servei de Prevenció i Medi Ambient segons pertoque Formulari d'incidència.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient, al telèfon: 963395017 o per correu electrónic a higiene@uv.es