Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

OBJECTIU: gestionar la rentada i descontaminació de la roba de treball dels laboratoris de la Universitat de València

DESTINATARIS: personal de la Universitat (PAS, PDI i becaris) que treballa als laboratoris i està exposat a agents químics perillosos, cancerígens o mutàgens, i també a agents biològics.

SERVEI

Es realitza un servei integral de lloguer i manteniment de la roba de treball. L’empresa que s’ha contractat posa a disposició de cada usuari tres peces de roba, amb nom i codi (ocult), i amb el logotip de la Universitat a la butxaca.

ALTES, BAIXES I TRASLLATS

Per a sol•licitar l'alta, i comunicar la baixa o el trasllat heu d'emplenar el formulari electrònic i enviar-lo a la adreça de correu electrònic següent: higiene@uv.es

SOL·LICITUD D’ALTA

Recordeu descarregar i guardar abans d'emplenar-ho.

COMUNICACIÓ DE BAIXA

Quan una persona es dóna de baixa en el programa, ha de comunicar la baixa i tornar tota la roba, ja que la empresa contractada imputa un cost per peça extraviada. Formulari de baixa

COMUNICACIÓ DE TRASLLAT DE PUNT DE RECOLLIDA

En el cas de trasllat a un altre punt de recollida per canvi de lloc de treball, heu d'emplenar aquest formulari de trasllat i envIar-lo a higiene@uv.es

INCIDÈNCIES

Per a qualsevol altre tipus d'incidència, contacteu amb la persona encarregada del punt de recollida, que tramitarà la incidència a l'empresa contractada o al Servei de Prevenció i Medi Ambient segons pertoque Formulari d'incidència.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient, al telèfon: 963395017 o per correu electrónic a higiene@uv.es