Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Passos a seguir per a verificar l'existència de risc laboral

  1. Emplena el part corresponent en els comunicats de salut i et donaran cita perquè acudisques al metge del gabinet de salut del teu campus.
  2. Si escau, el tècnic de prevenció elabora un informe sobre les condicions de treball de l'embarassada i els riscos als quals està exposada.
  3. Aquest informe s'envia a la metgessa de treball del campus, qui valora les adaptacions que són necessàries i si escau dur-les a terme.
  4.  Poden produir-se les següents situacions:
  • Que s'adapte el lloc de treball. En aquest cas es manté el lloc de treball amb eliminació del risc per adopció de mesures preventives i adaptació de les condicions de treball o exposició del temps de treball.
  • Es procedeix a un canvi a un lloc de treball exempt de risc o restricció de les tasques amb risc
  • Si tot l'anterior no és possible es duu a terme Suspensió del contracte pero risc laboral durant l'embaràs