Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La vigilància i control sanitari dels treballadors exposats l’han de realitzar els Gabinets de Salut del Servei de Prevenció i Medi Ambient. El Servei de Protecció Radiològica ha d’enviar anualment una relació de tots els treballadors exposats, així com dels seus historials dosimètrics.

Aquells treballadors exposats que treballen en instal·lacions radioactives o radiològiques alienes a la Universitat de València estan obligats a informar d’aquesta circumstància al Servei de Protecció Radiològica. El treballador mai no pot fer servir el mateix dosímetre a diferents instal·lacions.