Universitat de ValènciaServei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

A totes les instal·lacions radioactives hi ha un Pla d'Emergència que forma part de la documentació preceptiva de posada en marxa de la instal·lació radioactiva. Hi figuren les normes d'actuació en cas que es produïsca un accident radiològic, és a dir, en cas que es perda el control normal sobre el material radioactiu. En l'ANNEX II i III del PTR-13 del Manual de protecció radiològica del SPR, es detallen els PEI de cada una de les instal·lacions radioactives de la Universitat de València, pertanyents a la IRA/1737.

Si l'accident produït no causa contaminació ni radiació personal, es considera incident i no s’ha d’activar el Pla d'Emergència de la instal·lació radioactiva. El Pla d'Emergència s'ha d’activar només si hi ha contaminació i/o radiació externa de personal o possibilitat de contaminació interna.

En cas de produir-se un accident radiològic, s’ha de tenir en compte el que disposa la Guia de seguretat 7.5 (2005). Actuacions, que s'ha de seguir en el cas de persones que hagen patit un accident radiològic, del Consell de Seguretat Nuclear. A més, cal comunicar al CSN el fet o incident radiològic, segons que estableix la Instrucció IS-18 (2008) sobre els criteris aplicats pel Consell de Seguretat Nuclear per exigir, als titulars de les instal·lacions radioactives, la notificació de successos i incidents radiològics.

Les persones que hagen de participar en el Pla d'Emergència han de posseir un coneixement suficient de la instal·lació i de protecció radiològica. I han d’estar controlades mitjançant dosimetria personal.