Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

 
 

 

Saps què és una estació de cogeneració i perquè estalvia energia? La Universitat de València té una estació de cogeneració al Campus dels Tarongers, en aquest enllaç tens la informació: Què més fa la Universitat?

Com funciona?

Aquesta gràfica dinàmica ha estat creada per l'Àrea de Medi Ambient a partir dels consums mensuals dels motors de cogeneració i la seua producció elèctrica facilitada pel Servei de Manteniment.

La gràfica mostra els consums mensuals de gas natural dels motors de cogeneració, i la seua producció d’electricitat i calor. Deixant el cursor sobre cada barra, apareixeran els valors exactes.

El gràfic inferior serveix per a triar l’interval de dates desitjat. Arrossegant les pestanyes dels costats, permet triar l’interval de dates que es vol consultar des de l’any 2013 fins hui.

Finalment, els botons “€uros” i “kWh” serveixen per a transformar els valors en imports econòmics per a que es puga quantificar les seues dimensions i l’estalvi associat.

Quines dades mostra?

Les dades són actualitzades al tancament de cada mes. Aquesta gràfica en particular utilitza d’una banda la suma dels consums de gas natural dels motors de cogeneració (F), i d’altra banda la generació d’electricitat resultant (E). El valor del calor produït pels motors (H) es calcula a partir dels valors anteriors suposant un rendiment elèctric equivalent (REE) constant del 55%, que és el que valor que s’ha obtingut en mesures puntuals, i utilitzant la fórmula: REE= E/(F-H/0.9)

Les dades dels comptadors es faciliten en kWh. Per a traure la seua equivalència en euros s’aplica el preu mitjà del total de la Universitat per a cada any en €/kWh: del gas natural per al consum i per a la producció de calor, i de l’electricitat al cas de la producció elèctrica.

Què es fa amb aquesta electricitat i calor?

L’electricitat generada per l’estació de cogeneració es consumeix pels edificis del campus, i si puntualment hi ha excedents, es venen a la xarxa elèctrica de la ciutat. Un dels avantatges és que quan hi ha talls d’electricitat, l’estació de cogeneració continua funcionant, prioritzant l’ús de l’electricitat generada per a mantenir en funcionament els ascensors i la il·luminació dels corredors i espais comuns.

D’altra banda, el calor produït al procés de generació d’electricitat s’aprofita per a calefactar els edificis del campus. A l’enllaç del principi d’aquesta explicació trobaràs més informació.