Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

 

 
 
 

 

Sabies que la Universitat de València és el major productor d’energia renovable de la ciutat? En aquest enllaç tens la informació: Què més fa la Universitat?

Aquesta gràfica dinàmica ha estat creada per l'Àrea de Medi Ambient a partir de les dades mensuals de generació fotovoltaica facilitada pel Servei de Manteniment.

Com funciona?

El selector permet triar la ubicació. La gràfica s’adapta automàticament a la selecció feta. Deixant el cursor sobre cada barra, apareixeran els valors numèrics. Les traces verdes quantifiquen l’increment –en verd—o la reducció –en roig— de la generació respecte al mateix mes de l’any anterior.

El gràfic inferior serveix per a triar l’interval de dates desitjat. Arrossegant les pestanyes dels costats, permet triar l’interval de dates que es vol consultar des de l’any 2014 fins hui.

Finalment, els botons “€uros” i “kWh” serveixen per a mostrar en la gràfica l’electricitat generada pels panells solars i els ingressos generats a favor de la Universitat, per a que es puga quantificar les seues dimensions.

Quines dades mostra?

Les dades són actualitzades per l'Àrea de Medi Ambient al tancament de cada mes. Les ubicacions depenen de l’estructura de la planta, de manera que es pot donar el cas de que si dos edificis comparteixen el mateix transformador, la seua gràfica serà conjunta, donat que no disposem de dades més segregades.

Les dades dels comptadors es faciliten en kWh. Per a traure la seua equivalència en euros s’aplica el preu mitjà en €/kWh del total de la Universitat per a cada any.

Què es fa amb aquesta electricitat?

L’electricitat generada pels panells solars s’injecta a la xarxa elèctrica de la ciutat, de manera que redueix la necessitat de centrals de transformació i satisfà part de la demanda d’electricitat als moments de màxim consum. En la pràctica, com que l’electricitat s’injecta a les mateixes preses de corrent d’on consumeix la Universitat, la major part de l’electricitat generada és consumida per la mateixa Universitat.