University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Convocatòria

Convocatòria: Resolució, de 8 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen llicències per període sabàtic per al curs 2024/2025.

TAULER ANUNCIS UV

Termini de presentació de les sol·licitudsdes del 9 de gener al 6 de febrer de 2024.

Sol·licituds: es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol·licitud.

Accés directe a la sol·licitud:  (accessible a partir del 9 de gener de 2024)

 

Persones admeses

PENDENT

Baremació de mèrits

PENDENT

Adjudicació de llicències sabàtiques

PEDENT

Normativa

Normativa Aplicable: