University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

Presentation

University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

El personal del Laboratori d’Audiovisuals de la Facultat de Magisteri treballa per a atendre les necessitats audiovisuals del Centre. 

Funcions

 • Assistència en incidències i gestió de l’equipament audiovisual de les aules de docència
 • Suport i assessorament tècnic a la producció audiovisual docent de la comunitat universitària de la Facultat de Magisteri

Tramitació de suport tècnic a la producció audiovisual:

 • Sol·licitud: Totes les peticions de suport tècnic a la producció audiovisual (enregistraments, reportatges fotogràfics, videoconferències, etc) es formalitzen mitjançant correu electrònic a solavmag@uv.es i hauran de ser autoritzades per l’equip deganal.
   
 • Prioritat de tramitació:
 1. Les activitats docents, acadèmiques i culturals organitzades per la Facultat de Magisteri.
 2. Altres activitats vinculades a la Facultat de Magisteri i els seus departaments.
 • Ordre de tramitació: sempre s'atendrà d'acord amb la prioritat esmentada i, en cas de coincidir l'horari, es tindrà en consideració la data i hora de la petició i la corresponent confirmació per part de l’equip deganal. 
   
 • Anticipació de la sol·licitud: s'ha d'enviar amb un  mínim de 3 dies lectius abans de l'esdeveniment.
   
 • Resposta a la sol·licitud: totes les sol·licituds seràn contestades després de la seua confirmació o denegació per part de l’equip deganal.

(L'assistència i suport tècnic a la producció audiovisual estarà sempre vinculada a la disponibilitat de personal audiovisual.)
 

Atenció: 

 • De dilluns a divendres al seminari de la primera planta (SP1.04):
  de matí: de 9 a 11h i de 12 a 14h
  de vesprada: de 15 a 18h i de 19 a 20h 
 • Pel correu electrónic:  audiovisualsm@uv.es
 • Pel telèfon: (34) 96 3828174 (Ext 28174)
 • Intern (UVEG): 28174