University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

Guies en pdf i altres recursos útils (documents, tutorials, etc).


> Per usar correctament les aules de Magisteri:

- Guia audiovisual per l'ús correcte de les capses de control de les aules de Magisteri ((pdf))
 

> Per a la projecció WiFi sense fils en les aules:

- Guia per a la projecció WiFi amb iPad-iPhone (pdf)

- Guia per a la projecció WiFi en Android (pdf)
 

> Per a la configuració d'Eduroam (professorat extern):

- Guia per a la configuració d'Eduroam (pdf)