University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

El personal del Laboratori d’Audiovisuals de la Facultat de Magisteri treballa per a atendre les necessitats audiovisuals del Centre. 

Funcions

 • Assistència en incidències i gestió de l’equipament audiovisual de les aules de docència
 • Suport i assessorament tècnic a la producció audiovisual docent de la comunitat universitària de la Facultat de Magisteri

Tramitació de suport tècnic a la producció audiovisual:

 • Sol·licitud: Totes les peticions de suport tècnic a la producció audiovisual (enregistraments, reportatges fotogràfics, videoconferències, etc) es formalitzen mitjançant correu electrònic a solavmag@uv.es i hauran de ser autoritzades per l’equip deganal.
   
 • Prioritat de tramitació:
 1. Les activitats docents, acadèmiques i culturals organitzades per la Facultat de Magisteri.
 2. Altres activitats vinculades a la Facultat de Magisteri i els seus departaments.
 • Ordre de tramitació: sempre s'atendrà d'acord amb la prioritat esmentada i, en cas de coincidir l'horari, es tindrà en consideració la data i hora de la petició i la corresponent confirmació per part de l’equip deganal. 
   
 • Anticipació de la sol·licitud: s'ha d'enviar amb un  mínim de 3 dies lectius abans de l'esdeveniment.
   
 • Resposta a la sol·licitud: totes les sol·licituds seràn contestades després de la seua confirmació o denegació per part de l’equip deganal.

(L'assistència i suport tècnic a la producció audiovisual estarà sempre vinculada a la disponibilitat de personal audiovisual.)
 

Atenció: 

 • De dilluns a divendres al seminari de la primera planta (SP1.04):
  de matí: de 9 a 11h i de 12 a 14h
  de vesprada: de 15 a 18h i de 19 a 20h 
 • Pel correu electrónic:  audiovisualsm@uv.es
 • Pel telèfon: (34) 96 3828174 (Ext 28174)
 • Intern (UVEG): 28174