University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

  • La facultat

Grups d'Investigació

Grup de Recerca:

“Coneixement didàctic del contingut escolar: fonaments de l'anàlisi i l'acció didàctica del professorat”

“Coneixement didàctic del contingut escolar: fonaments de l’anàlisi i l'acció didàctica del professorat”

“*Pedagogical school content knowledge: grounds of the teachers’ instructional analysis and action”

Facultat de Magisteri. Universitat de València.

Presentació del Grup CDC

El grup desenvolupa la seua recerca en l'àmbit de la formació del professorat en diferents àrees de contingut escolar: ciències experimentals, matemàtica, llengua i llengua estrangera, literatura, educació física, educació artística... Açò involucra, treballs d'avaluació sistemàtica del coneixement didàctic específic o coneixement didàctic del contingut escolar dels professors, però també del coneixement disciplinar, del desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge dels estudiants i d'estratègies d'ensenyament, d'eines tecnològiques que ajuden a implementar dissenys instruccionals, del seu coneixement epistémic, del seu pensament docent, del coneixement de les eines tecnològiques útils per a la instrucció, etc. Tot açò hauria de conduir a una avaluació i millora del model de formació de professors actual, amb la finalitat de disposar d'un que s'ajuste en paral·lel amb a les demandes de cada moment del temps.


Publicacions més recents i temes d'investigació actuals


Membres del Grup CDC

Vicente Sanjosé Director
Manuel Monfort Membre
Óscar Barberá Membre
Manuel Pedro Horta Membre
Joan Josep Solaz Portoles Membre
Ángela Gómez Membre
Silvia Chireac Membre
María Begoña Gómez Membre
Eva Moron Membre
David Arnau Col·laborador
Carlos Bernardo Gomez-Ferragud Col·laborador
Vladimir Martínez Col·laborador
Jesús Tejada Col·laborador 

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy