UVtransparenciaUniversitat de València Logo del portal

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 322/2023

Reglament per al desenvolupament de la menció dual en titulacions oficials de la Universitat de València. (CG 19-XII-2023).

ACGUV 178/2023

Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 273/2021

Reglamento de títulos propios y programas de formación continua de la Universitat de València. (CG 9-XI-2021).

ACGUV 162/2020

Document de regulació d'adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, en el segon quadrimestre del curs 2020-2021. (CG 3-XI-2020).

ACGUV 62/2020

Criterios académicos de adaptación del formato presencial al formato no presencial de la docencia y la evaluación en la Universitat de València como consecuencia de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 156/2018

Tabla de equivalencias de acreditación de idiomas L2 de la Universitat de València. (CG 10-VII-2018. Modificado CG 23-VII-2021. Modificado 8-VI-2023).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

ACGUV 167/2014

Reglamento de usos lingüísticos de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014. Modificado CG 8-VI-2023).

ACGUV 196/2013

Reglament de mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013).

ACGUV 131/2012

Reglament de práctiques externes de la Universitat de València. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 105/2012

Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012)

ACGUV 295/2011

Reglament d'adscripció, autorització d'ensenyaments, supervisió i tutela de l'activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat de València. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 64/2011

Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 84/2007

Normativa reguladora de les activitats puntuals d'extensió universitària. (CG 26-IV-2007. Modificat CG 27-VII-2010)

AJGUV 245/1999

Acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de octubre de 1999. Carta especial de deportistas de alto nivel de la Universitat de València

ACGUV 409/1993

Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998)

ACGUV 274/1991

Normativa de cursos d'extensió universitària. (JG 22-X-1991. Modificat JG 19-VII-1994. Modificat C.G. 22-VII-2003)

ACUV 26/2011

Criteris generals per a l'adscripció de centres a la Universitat de València. (Claustre 10-XI-2011)

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 

Premis i honors acadèmics

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 179/2023

Reglament de concessió de premis extraordinaris de títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 240/2021

Reglament dels premis extraordinaris de doctorat. (CG 5-X-2021).

ACGUV 270/2013

Reglament per al nomenament de doctors o doctores honoris causa. (CG 17-XII-2013).

ACGUV 02/04/1987

Reglament de la Medalla de la Universitat de València. (JG 2-IV-1987. Modificat JG 21-XII-2000).